Statistikdatabasen
Genomsnittligt åkermarksvärde och betesmarksvärde (typkod 110,113,120,122) efter län, ägoslag och beskaffenhetsklass. År 1998, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

ägoslag Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

beskaffenhetsklass

Totalt 6 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

beskaffenhetsklass
Beskaffenhetsklasser för åker- och betesmark klassificerar markens produktionsförmåga i förhållande till den genomsnittliga produktionsförmågan inom värdeområdet. Det finns fem beskaffenhetsklasser, där mittklassen svarar mot genomsnittlig beskaffenhet och klass 1 är den bästa beskaffenhetsklassen och klass 5 den sämsta.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-02-23
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Genomsnittligt värde per hektar, kr:
kr
Referenstid
Genomsnittligt värde per hektar, kr:
2005
Datatyp
Genomsnittligt värde per hektar, kr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Genomsnittligt värde per hektar, kr:
Nej
Säsongsrensad
Genomsnittligt värde per hektar, kr:
Nej
Bastid
Genomsnittligt värde per hektar, kr:
2005
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0601L7