Statistikdatabasen
Taxeringsvärde och delvärden (typkod 110,113,120, 122) efter län och ägarkategori. År 1998, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

region

ägarkategori

Totalt 8 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Från och fastighetstaxeringen som genomfördes år 2017 har ett nytt ägoslag införts för lantbruksenheter Produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner.
ägarkategori
Under ägarkategorin Svenska kyrkan redovisas endast det som kyrkan äger i juridisk mening. De s.k. prästlönetillgångarna som består av prästlönefastigheter och prästlönefonder utgör tillsammans en särskild förmögenhetsmassa. Dessa prästlönetillgångar är egna juridiska personer och redovisas därför under övriga juridiska personer.
ägarkategori
Under ägarkategorin Svenska kyrkan redovisas endast det som kyrkan äger i juridisk mening. De s.k. prästlönetillgångarna som består av prästlönefastigheter och prästlönefonder utgör tillsammans en särskild förmögenhetsmassa. Dessa prästlönetillgångar är egna juridiska personer och redovisas därför under övriga juridiska personer.
ägarkategori
Under ägarkategorin Svenska kyrkan redovisas endast det som kyrkan äger i juridisk mening. De s.k. prästlönetillgångarna som består av prästlönefastigheter och prästlönefonder utgör tillsammans en särskild förmögenhetsmassa. Dessa prästlönetillgångar är egna juridiska personer och redovisas därför under övriga juridiska personer.
ägarkategori
Under ägarkategorin Svenska kyrkan redovisas endast det som kyrkan äger i juridisk mening. De s.k. prästlönetillgångarna som består av prästlönefastigheter och prästlönefonder utgör tillsammans en särskild förmögenhetsmassa. Dessa prästlönetillgångar är egna juridiska personer och redovisas därför under övriga juridiska personer.
ägarkategori
Under ägarkategorin Svenska kyrkan redovisas endast det som kyrkan äger i juridisk mening. De s.k. prästlönetillgångarna som består av prästlönefastigheter och prästlönefonder utgör tillsammans en särskild förmögenhetsmassa. Dessa prästlönetillgångar är egna juridiska personer och redovisas därför under övriga juridiska personer.
ägarkategori
Under ägarkategorin Svenska kyrkan redovisas endast det som kyrkan äger i juridisk mening. De s.k. prästlönetillgångarna som består av prästlönefastigheter och prästlönefonder utgör tillsammans en särskild förmögenhetsmassa. Dessa prästlönetillgångar är egna juridiska personer och redovisas därför under övriga juridiska personer.
ägarkategori
Under ägarkategorin Svenska kyrkan redovisas endast det som kyrkan äger i juridisk mening. De s.k. prästlönetillgångarna som består av prästlönefastigheter och prästlönefonder utgör tillsammans en särskild förmögenhetsmassa. Dessa prästlönetillgångar är egna juridiska personer och redovisas därför under övriga juridiska personer.
tabellinnehåll
Produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, mnkr
Vid taxering av jordbruksfastighet (lantbruksenhet) redovisas följande delvärden, som tillsammans utgör taxeringsenhetens totala taxeringsvärde: värde för produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, dvs. värdet av skogsmark med växande skog, skogsimpedimentsvärde, värde för produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner, jordbruksvärde (åkermarksvärde + betesmarksvärde), tomtmarksvärde, bostadsbyggnadsvärde och ekonomibyggnadsvärde.
Skogsimpedimentsvärde, mnkr
Vid taxering av jordbruksfastighet (lantbruksenhet) redovisas följande delvärden, som tillsammans utgör taxeringsenhetens totala taxeringsvärde: värde för produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, dvs. värdet av skogsmark med växande skog, skogsimpedimentsvärde, värde för produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner, jordbruksvärde (åkermarksvärde + betesmarksvärde), tomtmarksvärde, bostadsbyggnadsvärde och ekonomibyggnadsvärde.
Jordbruksvärde, mnkr
Vid taxering av jordbruksfastighet (lantbruksenhet) redovisas följande delvärden, som tillsammans utgör taxeringsenhetens totala taxeringsvärde: värde för produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, dvs. värdet av skogsmark med växande skog, skogsimpedimentsvärde, värde för produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner, jordbruksvärde (åkermarksvärde + betesmarksvärde), tomtmarksvärde, bostadsbyggnadsvärde och ekonomibyggnadsvärde.
Tomtmarksvärde, mnkr
Vid taxering av jordbruksfastighet (lantbruksenhet) redovisas följande delvärden, som tillsammans utgör taxeringsenhetens totala taxeringsvärde: värde för produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, dvs. värdet av skogsmark med växande skog, skogsimpedimentsvärde, värde för produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner, jordbruksvärde (åkermarksvärde + betesmarksvärde), tomtmarksvärde, bostadsbyggnadsvärde och ekonomibyggnadsvärde.
Byggnadsvärde, mnkr
Vid taxering av jordbruksfastighet (lantbruksenhet) redovisas följande delvärden, som tillsammans utgör taxeringsenhetens totala taxeringsvärde: värde för produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, dvs. värdet av skogsmark med växande skog, skogsimpedimentsvärde, värde för produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner, jordbruksvärde (åkermarksvärde + betesmarksvärde), tomtmarksvärde, bostadsbyggnadsvärde och ekonomibyggnadsvärde.
Ekonomibyggnadsvärde, mnkr
Vid taxering av jordbruksfastighet (lantbruksenhet) redovisas följande delvärden, som tillsammans utgör taxeringsenhetens totala taxeringsvärde: värde för produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, dvs. värdet av skogsmark med växande skog, skogsimpedimentsvärde, värde för produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner, jordbruksvärde (åkermarksvärde + betesmarksvärde), tomtmarksvärde, bostadsbyggnadsvärde och ekonomibyggnadsvärde.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-02-23
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Totalt taxeringsvärde, mnkr:
mnkr
Produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, mnkr:
mnkr
Skogsimpedimentsvärde, mnkr:
mnkr
Produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner, mnkr:
mnkr
Jordbruksvärde, mnkr:
mnkr
Tomtmarksvärde, mnkr:
mnkr
Byggnadsvärde, mnkr:
mnkr
Ekonomibyggnadsvärde, mnkr:
mnkr
Referenstid
Totalt taxeringsvärde, mnkr:
2005
Produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, mnkr:
2005
Skogsimpedimentsvärde, mnkr:
2005
Produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner, mnkr:
2017
Jordbruksvärde, mnkr:
2005
Tomtmarksvärde, mnkr:
2005
Byggnadsvärde, mnkr:
2005
Ekonomibyggnadsvärde, mnkr:
2005
Datatyp
Totalt taxeringsvärde, mnkr:
Stock
Produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, mnkr:
Stock
Skogsimpedimentsvärde, mnkr:
Stock
Produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner, mnkr:
Stock
Jordbruksvärde, mnkr:
Stock
Tomtmarksvärde, mnkr:
Stock
Byggnadsvärde, mnkr:
Stock
Ekonomibyggnadsvärde, mnkr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Totalt taxeringsvärde, mnkr:
Nej
Produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, mnkr:
Nej
Skogsimpedimentsvärde, mnkr:
Nej
Produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner, mnkr:
Nej
Jordbruksvärde, mnkr:
Nej
Tomtmarksvärde, mnkr:
Nej
Byggnadsvärde, mnkr:
Nej
Ekonomibyggnadsvärde, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Totalt taxeringsvärde, mnkr:
Nej
Produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, mnkr:
Nej
Skogsimpedimentsvärde, mnkr:
Nej
Produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner, mnkr:
Nej
Jordbruksvärde, mnkr:
Nej
Tomtmarksvärde, mnkr:
Nej
Byggnadsvärde, mnkr:
Nej
Ekonomibyggnadsvärde, mnkr:
Nej
Bastid
Totalt taxeringsvärde, mnkr:
2005
Produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, mnkr:
2005
Skogsimpedimentsvärde, mnkr:
2005
Produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner, mnkr:
2017
Jordbruksvärde, mnkr:
2005
Tomtmarksvärde, mnkr:
2005
Byggnadsvärde, mnkr:
2005
Ekonomibyggnadsvärde, mnkr:
2005
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
00000265