Statistikdatabasen
Taxeringsenheter, areal skogsmark och genomsnittligt skogsbruksvärde per hektar skogsmark (typkod 110,113,120,122) efter län, ägarkategori och skogsarealklass. År 1998, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

ägarkategori

Totalt 9 Valda

Sök

skogsarealklass

Totalt 8 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

ägarkategori
Under ägarkategorin Svenska kyrkan redovisas endast det som kyrkan äger i juridisk mening. De s.k. prästlönetillgångarna som består av prästlönefastigheter och prästlönefonder utgör tillsammans en särskild förmögenhetsmassa. Dessa prästlönetillgångar är egna juridiska personer och redovisas därför under övriga juridiska personer.
ägarkategori
Under ägarkategorin Svenska kyrkan redovisas endast det som kyrkan äger i juridisk mening. De s.k. prästlönetillgångarna som består av prästlönefastigheter och prästlönefonder utgör tillsammans en särskild förmögenhetsmassa. Dessa prästlönetillgångar är egna juridiska personer och redovisas därför under övriga juridiska personer.
ägarkategori
Under ägarkategorin Svenska kyrkan redovisas endast det som kyrkan äger i juridisk mening. De s.k. prästlönetillgångarna som består av prästlönefastigheter och prästlönefonder utgör tillsammans en särskild förmögenhetsmassa. Dessa prästlönetillgångar är egna juridiska personer och redovisas därför under övriga juridiska personer.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-02-23
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Taxeringsenheter:
antal
Skogsmark, ha:
ha
Genomsnittligt skogsbruksvärde, kr:
kr
Referenstid
Taxeringsenheter:
2005
Skogsmark, ha:
2005
Genomsnittligt skogsbruksvärde, kr:
2005
Datatyp
Taxeringsenheter:
Stock
Skogsmark, ha:
Stock
Genomsnittligt skogsbruksvärde, kr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Taxeringsenheter:
Nej
Skogsmark, ha:
Nej
Genomsnittligt skogsbruksvärde, kr:
Nej
Säsongsrensad
Taxeringsenheter:
Nej
Skogsmark, ha:
Nej
Genomsnittligt skogsbruksvärde, kr:
Nej
Bastid
Taxeringsenheter:
2005
Skogsmark, ha:
2005
Genomsnittligt skogsbruksvärde, kr:
2005
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0601K7