Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Taxeringsenheter, areal skogsmark och genomsnittligt skogsbruksvärde per hektar skogsmark (typkod 110,113,120,122) efter län, ägarkategori och skogsarealklass. År 1998 - 2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
Ja
2024-02-28
Taxeringsenheter:
antal
Skogsmark, ha:
ha
Genomsnittligt skogsbruksvärde, kr:
kr
Taxeringsenheter:
2005
Skogsmark, ha:
2005
Genomsnittligt skogsbruksvärde, kr:
2005
Taxeringsenheter:
Stock
Skogsmark, ha:
Stock
Genomsnittligt skogsbruksvärde, kr:
Stock
Taxeringsenheter:
Nej
Skogsmark, ha:
Nej
Genomsnittligt skogsbruksvärde, kr:
Nej
Taxeringsenheter:
Nej
Skogsmark, ha:
Nej
Genomsnittligt skogsbruksvärde, kr:
Nej
Taxeringsenheter:
2005
Skogsmark, ha:
2005
Genomsnittligt skogsbruksvärde, kr:
2005
SCB
BO0601K7
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listansamtliga , fysisk person , dödsbo ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listantotalt ha , 1-9 ha , 10-19 ha ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1998 , 2005 , 2008 ,

Valda 1 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

ägarkategori

Under ägarkategorin Svenska kyrkan redovisas endast det som kyrkan äger i juridisk mening. De s.k. prästlönetillgångarna som består av prästlönefastigheter och prästlönefonder utgör tillsammans en särskild förmögenhetsmassa. Dessa prästlönetillgångar är egna juridiska personer och redovisas därför under övriga juridiska personer.

ägarkategori

Under ägarkategorin Svenska kyrkan redovisas endast det som kyrkan äger i juridisk mening. De s.k. prästlönetillgångarna som består av prästlönefastigheter och prästlönefonder utgör tillsammans en särskild förmögenhetsmassa. Dessa prästlönetillgångar är egna juridiska personer och redovisas därför under övriga juridiska personer.

ägarkategori

Under ägarkategorin Svenska kyrkan redovisas endast det som kyrkan äger i juridisk mening. De s.k. prästlönetillgångarna som består av prästlönefastigheter och prästlönefonder utgör tillsammans en särskild förmögenhetsmassa. Dessa prästlönetillgångar är egna juridiska personer och redovisas därför under övriga juridiska personer.