Statistikdatabasen
Taxeringsenheter med uppgift om areal (typkod 180,181) och areal efter typkod och ägarkategori. År 1998, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

typ av fastighet

Totalt 2 Valda

Sök

ägarkategori

Totalt 7 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

ägarkategori
Under ägarkategorin Svenska kyrkan redovisas endast det som kyrkan äger i juridisk mening. De s.k. prästlönetillgångarna som består av prästlönefastigheter och prästlönefonder utgör tillsammans en särskild förmögenhetsmassa. Dessa prästlönetillgångar är egna juridiska personer och redovisas därför under övriga juridiska personer.
ägarkategori
Under ägarkategorin Svenska kyrkan redovisas endast det som kyrkan äger i juridisk mening. De s.k. prästlönetillgångarna som består av prästlönefastigheter och prästlönefonder utgör tillsammans en särskild förmögenhetsmassa. Dessa prästlönetillgångar är egna juridiska personer och redovisas därför under övriga juridiska personer.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-02-23
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Areal, ha:
ha
Taxeringsenheter med uppgift om areal:
antal
Referenstid
Areal, ha:
2005
Taxeringsenheter med uppgift om areal:
2005
Datatyp
Areal, ha:
Stock
Taxeringsenheter med uppgift om areal:
Stock
Kalenderkorrigerad
Areal, ha:
Nej
Taxeringsenheter med uppgift om areal:
Nej
Säsongsrensad
Areal, ha:
Nej
Taxeringsenheter med uppgift om areal:
Nej
Bastid
Areal, ha:
2005
Taxeringsenheter med uppgift om areal:
2005
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0601J1