Statistikdatabasen
Areal för olika ägoslag (typkod 110,113,120,122) efter län och ägarkategori. År 1998, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

region

ägarkategori

Totalt 8 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Från och fastighetstaxeringen som genomfördes år 2017 har ett nytt ägoslag införts för lantbruksenheter Produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner.
ägarkategori
Under ägarkategorin Svenska kyrkan redovisas endast det som kyrkan äger i juridisk mening. De s.k. prästlönetillgångarna som består av prästlönefastigheter och prästlönefonder utgör tillsammans en särskild förmögenhetsmassa. Dessa prästlönetillgångar är egna juridiska personer och redovisas därför under övriga juridiska personer.
ägarkategori
Under ägarkategorin Svenska kyrkan redovisas endast det som kyrkan äger i juridisk mening. De s.k. prästlönetillgångarna som består av prästlönefastigheter och prästlönefonder utgör tillsammans en särskild förmögenhetsmassa. Dessa prästlönetillgångar är egna juridiska personer och redovisas därför under övriga juridiska personer.
ägarkategori
Under ägarkategorin Svenska kyrkan redovisas endast det som kyrkan äger i juridisk mening. De s.k. prästlönetillgångarna som består av prästlönefastigheter och prästlönefonder utgör tillsammans en särskild förmögenhetsmassa. Dessa prästlönetillgångar är egna juridiska personer och redovisas därför under övriga juridiska personer.
ägarkategori
Under ägarkategorin Svenska kyrkan redovisas endast det som kyrkan äger i juridisk mening. De s.k. prästlönetillgångarna som består av prästlönefastigheter och prästlönefonder utgör tillsammans en särskild förmögenhetsmassa. Dessa prästlönetillgångar är egna juridiska personer och redovisas därför under övriga juridiska personer.
tabellinnehåll
Åkermark, ha
Vid fastighetstaxering för lantbruk redovisas areal för följande ägoslag, som tillsammans utgör taxeringsenhetens totala areal: areal för produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, skogsmarksimpediment, produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner, åker, bete och övrig mark. Produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner är mark lämplig för virkesproduktion om den kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar om året. Skogsimpediment är mark som bär skog, men som inte kan producera minst en kubikmeter virke per hektar om året. Produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner är produktiva skogsmarksområden som omfattas av naturreservatsföreskrifter eller biotopskydd. Åkermark är mark som används eller lämpligen kan användas till växtodling eller bete och som är lämplig att plöjas. Betesmark är mark som används eller lämpligen kan användas till bete och som inte är lämplig att plöjas. Övrig mark är tomtmark, vägar, kraftledningsgator m.m.
Betesmark, ha
Vid fastighetstaxering för lantbruk redovisas areal för följande ägoslag, som tillsammans utgör taxeringsenhetens totala areal: areal för produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, skogsmarksimpediment, produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner, åker, bete och övrig mark. Produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner är mark lämplig för virkesproduktion om den kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar om året. Skogsimpediment är mark som bär skog, men som inte kan producera minst en kubikmeter virke per hektar om året. Produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner är produktiva skogsmarksområden som omfattas av naturreservatsföreskrifter eller biotopskydd. Åkermark är mark som används eller lämpligen kan användas till växtodling eller bete och som är lämplig att plöjas. Betesmark är mark som används eller lämpligen kan användas till bete och som inte är lämplig att plöjas. Övrig mark är tomtmark, vägar, kraftledningsgator m.m.
Produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, ha
Vid fastighetstaxering för lantbruk redovisas areal för följande ägoslag, som tillsammans utgör taxeringsenhetens totala areal: areal för produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, skogsmarksimpediment, produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner, åker, bete och övrig mark. Produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner är mark lämplig för virkesproduktion om den kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar om året. Skogsimpediment är mark som bär skog, men som inte kan producera minst en kubikmeter virke per hektar om året. Produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner är produktiva skogsmarksområden som omfattas av naturreservatsföreskrifter eller biotopskydd. Åkermark är mark som används eller lämpligen kan användas till växtodling eller bete och som är lämplig att plöjas. Betesmark är mark som används eller lämpligen kan användas till bete och som inte är lämplig att plöjas. Övrig mark är tomtmark, vägar, kraftledningsgator m.m.
Skogligt impediment, ha
Vid fastighetstaxering för lantbruk redovisas areal för följande ägoslag, som tillsammans utgör taxeringsenhetens totala areal: areal för produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, skogsmarksimpediment, produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner, åker, bete och övrig mark. Produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner är mark lämplig för virkesproduktion om den kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar om året. Skogsimpediment är mark som bär skog, men som inte kan producera minst en kubikmeter virke per hektar om året. Produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner är produktiva skogsmarksområden som omfattas av naturreservatsföreskrifter eller biotopskydd. Åkermark är mark som används eller lämpligen kan användas till växtodling eller bete och som är lämplig att plöjas. Betesmark är mark som används eller lämpligen kan användas till bete och som inte är lämplig att plöjas. Övrig mark är tomtmark, vägar, kraftledningsgator m.m.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-02-23
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Åkermark, ha:
ha
Betesmark, ha:
ha
Produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, ha:
ha
Skogligt impediment, ha:
ha
Produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner, ha:
ha
Referenstid
Åkermark, ha:
2005
Betesmark, ha:
2005
Produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, ha:
2005
Skogligt impediment, ha:
2005
Produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner, ha:
År
Datatyp
Åkermark, ha:
Stock
Betesmark, ha:
Stock
Produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, ha:
Stock
Skogligt impediment, ha:
Stock
Produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner, ha:
Stock
Kalenderkorrigerad
Åkermark, ha:
Nej
Betesmark, ha:
Nej
Produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, ha:
Nej
Skogligt impediment, ha:
Nej
Produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner, ha:
Nej
Säsongsrensad
Åkermark, ha:
Nej
Betesmark, ha:
Nej
Produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, ha:
Nej
Skogligt impediment, ha:
Nej
Produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner, ha:
Nej
Bastid
Åkermark, ha:
2005
Betesmark, ha:
2005
Produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, ha:
2005
Skogligt impediment, ha:
2005
Produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner, ha:
2017
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000025S