Statistikdatabasen
Ekonomibyggnader och ekonomibyggnadsvärde (typkod 110,113,120,121,122) efter byggnadskategori och värdeklass. År 1998, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

byggnadskategori

Totalt 16 Valda

Sök

värdeklass

Totalt 5 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

byggnadskategori
Vid allmänna fastighetstaxeringen 2005 infördes två nya byggnadskategorier. Djurstall för nötkreatur delades upp i kategorierna djurstall för mjölkkor samt djurstall för slakt- och ungnöt. Djurstall för fjäderfä delades upp i kategorierna djurstall för värphöns samt djurstall för slaktkycklingar och kalkoner. För flertalet byggnadskategorier ändrades också klassificeringen så att till kategorin övriga ekonomibyggnader hänförs byggnader med värdeår före 1980. Vid taxeringen 1998 skulle värdeåret vara före 1970.
byggnadskategori
Vid allmänna fastighetstaxeringen 2005 infördes två nya byggnadskategorier. Djurstall för nötkreatur delades upp i kategorierna djurstall för mjölkkor samt djurstall för slakt- och ungnöt. Djurstall för fjäderfä delades upp i kategorierna djurstall för värphöns samt djurstall för slaktkycklingar och kalkoner. För flertalet byggnadskategorier ändrades också klassificeringen så att till kategorin övriga ekonomibyggnader hänförs byggnader med värdeår före 1980. Vid taxeringen 1998 skulle värdeåret vara före 1970.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-02-23
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Ekonomibyggnader:
antal
Ekonomibyggnadsvärde, mkr:
mkr
Referenstid
Ekonomibyggnader:
2005
Ekonomibyggnadsvärde, mkr:
2005
Datatyp
Ekonomibyggnader:
Stock
Ekonomibyggnadsvärde, mkr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Ekonomibyggnader:
Nej
Ekonomibyggnadsvärde, mkr:
Nej
Säsongsrensad
Ekonomibyggnader:
Nej
Ekonomibyggnadsvärde, mkr:
Nej
Bastid
Ekonomibyggnader:
2005
Ekonomibyggnadsvärde, mkr:
2005
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0601M8