Statistikdatabasen
Värderingsenheter (typkod 110,113,120,122) och areal skogsmark, genomsnittligt virkesförråd, genomsnittligt skogsbruksvärde per hektar skogsmark respektive per skogskubikmeter efter län och bonitetsklass. År 1998, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

region

bonitetsklass Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

bonitetsklass
Med bonitet avses skogsmarkens virkesproducerande förmåga och anges i skogskubikmeter per hektar och år. Bonitetsklasserna A-E motsvarar vad som kan anses utgöra mycket hög, hög, genomsnittlig, låg respektive mycket låg förmåga att producera virke. Bonetsklass anges endast för värderingsenheter med minst 30 ha skog. Riket indelas i elva olika länsgrupper för vilka de olika bonitetsklasserna bestäms.
bonitetsklass
Med bonitet avses skogsmarkens virkesproducerande förmåga och anges i skogskubikmeter per hektar och år. Bonitetsklasserna A-E motsvarar vad som kan anses utgöra mycket hög, hög, genomsnittlig, låg respektive mycket låg förmåga att producera virke. Bonetsklass anges endast för värderingsenheter med minst 30 ha skog. Riket indelas i elva olika länsgrupper för vilka de olika bonitetsklasserna bestäms.
bonitetsklass
Med bonitet avses skogsmarkens virkesproducerande förmåga och anges i skogskubikmeter per hektar och år. Bonitetsklasserna A-E motsvarar vad som kan anses utgöra mycket hög, hög, genomsnittlig, låg respektive mycket låg förmåga att producera virke. Bonetsklass anges endast för värderingsenheter med minst 30 ha skog. Riket indelas i elva olika länsgrupper för vilka de olika bonitetsklasserna bestäms.
bonitetsklass
Med bonitet avses skogsmarkens virkesproducerande förmåga och anges i skogskubikmeter per hektar och år. Bonitetsklasserna A-E motsvarar vad som kan anses utgöra mycket hög, hög, genomsnittlig, låg respektive mycket låg förmåga att producera virke. Bonetsklass anges endast för värderingsenheter med minst 30 ha skog. Riket indelas i elva olika länsgrupper för vilka de olika bonitetsklasserna bestäms.
bonitetsklass
Med bonitet avses skogsmarkens virkesproducerande förmåga och anges i skogskubikmeter per hektar och år. Bonitetsklasserna A-E motsvarar vad som kan anses utgöra mycket hög, hög, genomsnittlig, låg respektive mycket låg förmåga att producera virke. Bonetsklass anges endast för värderingsenheter med minst 30 ha skog. Riket indelas i elva olika länsgrupper för vilka de olika bonitetsklasserna bestäms.
tabellinnehåll
Genomsnittligt virkesförråd, kubikmeter per hektar skogsmark
Virkesförråd uttrycks i skogskubikmeter per hektar. Det är summan av virkesförråden av samtliga trädslag
Genomsnittligt skogsbruksvärde per skogskubikmeter, kr
Virkesförråd uttrycks i skogskubikmeter per hektar. Det är summan av virkesförråden av samtliga trädslag
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-02-23
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Värderingsenheter skogsmark:
antal
Areal skogsmark, ha:
ha
Genomsnittligt virkesförråd, kubikmeter per hektar skogsmark:
kubikmeter
Genomsnittligt skogsbruksvärde per hektar skogsmark, kr:
kr
Genomsnittligt skogsbruksvärde per skogskubikmeter, kr:
kr
Referenstid
Värderingsenheter skogsmark:
2005
Areal skogsmark, ha:
2005
Genomsnittligt virkesförråd, kubikmeter per hektar skogsmark:
2005
Genomsnittligt skogsbruksvärde per hektar skogsmark, kr:
2005
Genomsnittligt skogsbruksvärde per skogskubikmeter, kr:
2005
Datatyp
Värderingsenheter skogsmark:
Stock
Areal skogsmark, ha:
Stock
Genomsnittligt virkesförråd, kubikmeter per hektar skogsmark:
Stock
Genomsnittligt skogsbruksvärde per hektar skogsmark, kr:
Stock
Genomsnittligt skogsbruksvärde per skogskubikmeter, kr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Värderingsenheter skogsmark:
Nej
Areal skogsmark, ha:
Nej
Genomsnittligt virkesförråd, kubikmeter per hektar skogsmark:
Nej
Genomsnittligt skogsbruksvärde per hektar skogsmark, kr:
Nej
Genomsnittligt skogsbruksvärde per skogskubikmeter, kr:
Nej
Säsongsrensad
Värderingsenheter skogsmark:
Nej
Areal skogsmark, ha:
Nej
Genomsnittligt virkesförråd, kubikmeter per hektar skogsmark:
Nej
Genomsnittligt skogsbruksvärde per hektar skogsmark, kr:
Nej
Genomsnittligt skogsbruksvärde per skogskubikmeter, kr:
Nej
Bastid
Värderingsenheter skogsmark:
2005
Areal skogsmark, ha:
2005
Genomsnittligt virkesförråd, kubikmeter per hektar skogsmark:
2005
Genomsnittligt skogsbruksvärde per hektar skogsmark, kr:
2005
Genomsnittligt skogsbruksvärde per skogskubikmeter, kr:
2005
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0601M2