Statistikdatabasen
Taxeringsenheter (typkod 100-122,199) efter län, typkod och taxeringsvärdeklass. År 1998, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

typ av fastighet

Totalt 5 Valda

Sök

taxeringsvärdeklass

Totalt 7 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

typ av fastighet
Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr
Vid allmänna fastighetstaxeringen 1998 infördes en ny lantbruksenhet: Bebyggd lantbruksenhet där byggnadsvärde < 50 tkr. Fr.o.m. 1998 åsätts dessa enheter inte något bostadsbyggnadsvärde.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-02-23
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Taxeringsenheter:
antal
Referenstid
Taxeringsenheter:
2005
Datatyp
Taxeringsenheter:
Stock
Kalenderkorrigerad
Taxeringsenheter:
Nej
Säsongsrensad
Taxeringsenheter:
Nej
Bastid
Taxeringsenheter:
2005
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0601J3