Statistikdatabasen
Värderingsenheter (typkod 120) genomsnittliga areor och byggnadsvärden efter län och värdeårsklass. År 1998, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

region

värdeårsklass

Totalt 15 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-02-23
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Värderingsenheter med bostadsyta:
antal
Värderingsenheter med biutrymmesyta:
antal
Genomsnittligt byggnadsvärde, kr:
kr
Genomsnittlig bostadsyta, kvm:
kvm
Genomsnittlig biutrymmesyta, kvm:
kvm
Genomsnittligt byggnadsvärde per kvm bostadyta, kr:
kr
Värderingsenheter under byggnation:
antal
Referenstid
Värderingsenheter med bostadsyta:
2005
Värderingsenheter med biutrymmesyta:
2005
Genomsnittligt byggnadsvärde, kr:
2005
Genomsnittlig bostadsyta, kvm:
2005
Genomsnittlig biutrymmesyta, kvm:
2005
Genomsnittligt byggnadsvärde per kvm bostadyta, kr:
2005
Värderingsenheter under byggnation:
2005
Datatyp
Värderingsenheter med bostadsyta:
Stock
Värderingsenheter med biutrymmesyta:
Stock
Genomsnittligt byggnadsvärde, kr:
Stock
Genomsnittlig bostadsyta, kvm:
Stock
Genomsnittlig biutrymmesyta, kvm:
Stock
Genomsnittligt byggnadsvärde per kvm bostadyta, kr:
Stock
Värderingsenheter under byggnation:
Stock
Kalenderkorrigerad
Värderingsenheter med bostadsyta:
Nej
Värderingsenheter med biutrymmesyta:
Nej
Genomsnittligt byggnadsvärde, kr:
Nej
Genomsnittlig bostadsyta, kvm:
Nej
Genomsnittlig biutrymmesyta, kvm:
Nej
Genomsnittligt byggnadsvärde per kvm bostadyta, kr:
Nej
Värderingsenheter under byggnation:
Nej
Säsongsrensad
Värderingsenheter med bostadsyta:
Nej
Värderingsenheter med biutrymmesyta:
Nej
Genomsnittligt byggnadsvärde, kr:
Nej
Genomsnittlig bostadsyta, kvm:
Nej
Genomsnittlig biutrymmesyta, kvm:
Nej
Genomsnittligt byggnadsvärde per kvm bostadyta, kr:
Nej
Värderingsenheter under byggnation:
Nej
Bastid
Värderingsenheter med bostadsyta:
2005
Värderingsenheter med biutrymmesyta:
2005
Genomsnittligt byggnadsvärde, kr:
2005
Genomsnittlig bostadsyta, kvm:
2005
Genomsnittlig biutrymmesyta, kvm:
2005
Genomsnittligt byggnadsvärde per kvm bostadyta, kr:
2005
Värderingsenheter under byggnation:
2005
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0601N3