Statistikdatabasen
Ägare/ägarandelar (med ägarandel minst 1procent) till taxeringsenheter (typkod 110,113,120,122) efter län, ägarkategori och taxeringsvärdeklass för ägd andel. År 1998, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

ägarkategori

Totalt 8 Valda

Sök

taxeringsvärdeklass

Totalt 6 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vid redovisning av antal ägare/ägarandelar räknas samtliga ägare per taxeringsenhet med ägarandel minst 1 procent. I de fall samma ägare är ägare till flera taxeringsenheter räknas det en ägare/ägarandel för varje taxeringsenhet.
ägarkategori
Under ägarkategorin Svenska kyrkan redovisas endast det som kyrkan äger i juridisk mening. De s.k. prästlönetillgångarna som består av prästlönefastigheter och prästlönefonder utgör tillsammans en särskild förmögenhetsmassa. Dessa prästlönetillgångar är egna juridiska personer och redovisas därför under övriga juridiska personer.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-02-23
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Ägare till taxeringsenheter:
antal
Referenstid
Ägare till taxeringsenheter:
2005
Datatyp
Ägare till taxeringsenheter:
Stock
Kalenderkorrigerad
Ägare till taxeringsenheter:
Nej
Säsongsrensad
Ägare till taxeringsenheter:
Nej
Bastid
Ägare till taxeringsenheter:
2005
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0601K1