Statistikdatabasen
Taxeringsenheter (typkod 420-433), totalt taxeringsvärde år 2006, totalt taxeringsvärde år 2007 samt vägd och ovägd förändring efter län. År 2007
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Taxeringsenheter
Taxeringsvärdeförändringen vid den allmänna fastighetstaxeringen 2007 är beräknad på jämförbara enheter. Med jämförbara enheter menas taxeringsenheter som i allt väsentligt är oförändrade mellan taxeringarna. Det är detta antal som anges i kolumnen antal taxeringsenheter. Likaså är det denna populations totala värden som anges. Det är alltså inte det totala beståndet eller de totala taxeringsvärdena som redovisas här.
Totalt taxeringsvärde 2006, miljoner kr
Taxeringsvärdeförändringen vid den allmänna fastighetstaxeringen 2007 är beräknad på jämförbara enheter. Med jämförbara enheter menas taxeringsenheter som i allt väsentligt är oförändrade mellan taxeringarna. Det är detta antal som anges i kolumnen antal taxeringsenheter. Likaså är det denna populations totala värden som anges. Det är alltså inte det totala beståndet eller de totala taxeringsvärdena som redovisas här.
Totalt taxeringsvärde 2007, miljoner kr
Taxeringsvärdeförändringen vid den allmänna fastighetstaxeringen 2007 är beräknad på jämförbara enheter. Med jämförbara enheter menas taxeringsenheter som i allt väsentligt är oförändrade mellan taxeringarna. Det är detta antal som anges i kolumnen antal taxeringsenheter. Likaså är det denna populations totala värden som anges. Det är alltså inte det totala beståndet eller de totala taxeringsvärdena som redovisas här.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-04-18
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Taxeringsenheter:
antal
Totalt taxeringsvärde 2006, miljoner kr:
miljoner kr
Totalt taxeringsvärde 2007, miljoner kr:
miljoner kr
Vägd förändring:
procent
Ovägd förändring:
procent
Referenstid
Taxeringsenheter:
2007
Totalt taxeringsvärde 2006, miljoner kr:
2007
Totalt taxeringsvärde 2007, miljoner kr:
2007
Vägd förändring:
2007
Ovägd förändring:
2007
Datatyp
Taxeringsenheter:
Stock
Totalt taxeringsvärde 2006, miljoner kr:
Stock
Totalt taxeringsvärde 2007, miljoner kr:
Stock
Vägd förändring:
Stock
Ovägd förändring:
Stock
Kalenderkorrigerad
Taxeringsenheter:
Nej
Totalt taxeringsvärde 2006, miljoner kr:
Nej
Totalt taxeringsvärde 2007, miljoner kr:
Nej
Vägd förändring:
Nej
Ovägd förändring:
Nej
Säsongsrensad
Taxeringsenheter:
Nej
Totalt taxeringsvärde 2006, miljoner kr:
Nej
Totalt taxeringsvärde 2007, miljoner kr:
Nej
Vägd förändring:
Nej
Ovägd förändring:
Nej
Bastid
Taxeringsenheter:
2007
Totalt taxeringsvärde 2006, miljoner kr:
2007
Totalt taxeringsvärde 2007, miljoner kr:
2007
Vägd förändring:
2007
Ovägd förändring:
2007
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0601L3