Statistikdatabasen
Taxeringsenheter (typkod 320,321,325), totalt basvärde år 1994, totalt basvärde år 2000 samt vägd och ovägd förändring efter län och typkod. År 2000
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

region

typ av fastighet Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Vägd förändring
Vägd basvärdeförändring beräknas för taxeringsenheter som är jämförbara mellan åren 1999 och 2000. Basvärdet avser basvärde 1994. Förändringen anges som ett index där 1.0 anger oförändrat värde.
Ovägd förändring
Ovägd basvärdeförändring beräknas för taxeringsenheter som är jämförbara mellan åren 1999 och 2000. Basvärdet avser basvärde 1994. Förändringen anges som ett index där 1.0 anger oförändrat värde.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2005-03-04
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Taxeringsenheter:
antal
Totalt basvärde 1994, miljoner kr:
miljoner kr
Totalt basvärde 2000, miljoner kr:
miljoner kr
Vägd förändring:
procent
Ovägd förändring:
procent
Referenstid
Taxeringsenheter:
2000
Totalt basvärde 1994, miljoner kr:
2000
Totalt basvärde 2000, miljoner kr:
2000
Vägd förändring:
2000
Ovägd förändring:
2000
Datatyp
Taxeringsenheter:
Stock
Totalt basvärde 1994, miljoner kr:
Stock
Totalt basvärde 2000, miljoner kr:
Stock
Vägd förändring:
Stock
Ovägd förändring:
Stock
Kalenderkorrigerad
Taxeringsenheter:
Nej
Totalt basvärde 1994, miljoner kr:
Nej
Totalt basvärde 2000, miljoner kr:
Nej
Vägd förändring:
Nej
Ovägd förändring:
Nej
Säsongsrensad
Taxeringsenheter:
Nej
Totalt basvärde 1994, miljoner kr:
Nej
Totalt basvärde 2000, miljoner kr:
Nej
Vägd förändring:
Nej
Ovägd förändring:
Nej
Bastid
Taxeringsenheter:
2000
Totalt basvärde 1994, miljoner kr:
2000
Totalt basvärde 2000, miljoner kr:
2000
Vägd förändring:
2000
Ovägd förändring:
2000
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0601E1