Statistikdatabasen
Taxeringsenheter (typkod 320, 321, 325), totalt basvärde år 2000, totalt taxeringsvärde år 2004 samt vägd och ovägd förändring efter län och typkod. År 2004
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

region

typ av fastighet Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Totalt basvärde 2000, miljoner kr
Basvärde respektive taxeringsvärde. Fr.o.m. taxeringsåret 1996 t.o.m. 2002 omfattas alla skattepliktiga taxeringsenheter utom industrier av det s. k. omräkningsförfarandet. Vid allmän och särskild fastighetstaxering åsätts därför numera basvärde (tidigare benämnt taxeringsvärde) för de enheter som omfattas av omräkningsförfarandet. Vid omräkning multipliceras basvärdena för varje värderingsenhet med ett av RSV fastställt omräkningstal. Respektive enhets hela värde efter omräkningen benämns taxeringsvärde. Fr.o.m. Allmänna fastighetstaxeringen för småhus 2003 slopas omräkningsförfarandet successivt. Först för småhus 2003, därefter för hyreshus 2004 och för lantbruk 2005.
Totalt taxeringsvärde 2004, miljoner kr
Basvärde respektive taxeringsvärde. Fr.o.m. taxeringsåret 1996 t.o.m. 2002 omfattas alla skattepliktiga taxeringsenheter utom industrier av det s. k. omräkningsförfarandet. Vid allmän och särskild fastighetstaxering åsätts därför numera basvärde (tidigare benämnt taxeringsvärde) för de enheter som omfattas av omräkningsförfarandet. Vid omräkning multipliceras basvärdena för varje värderingsenhet med ett av RSV fastställt omräkningstal. Respektive enhets hela värde efter omräkningen benämns taxeringsvärde. Fr.o.m. Allmänna fastighetstaxeringen för småhus 2003 slopas omräkningsförfarandet successivt. Först för småhus 2003, därefter för hyreshus 2004 och för lantbruk 2005.
Vägd förändring
Basvärde respektive taxeringsvärde. Fr.o.m. taxeringsåret 1996 t.o.m. 2002 omfattas alla skattepliktiga taxeringsenheter utom industrier av det s. k. omräkningsförfarandet. Vid allmän och särskild fastighetstaxering åsätts därför numera basvärde (tidigare benämnt taxeringsvärde) för de enheter som omfattas av omräkningsförfarandet. Vid omräkning multipliceras basvärdena för varje värderingsenhet med ett av RSV fastställt omräkningstal. Respektive enhets hela värde efter omräkningen benämns taxeringsvärde. Fr.o.m. Allmänna fastighetstaxeringen för småhus 2003 slopas omräkningsförfarandet successivt. Först för småhus 2003, därefter för hyreshus 2004 och för lantbruk 2005.
Vägd förändring
Vägd basvärde-/taxeringsvärdeförändring beräknas för taxeringsenheter som är jämförbara mellan åren 2003 och 2004. Basvärdet avser basvärde 2000. Förändringen anges som ett index där 1.0 anger oförändrat värde.
Ovägd förändring
Basvärde respektive taxeringsvärde. Fr.o.m. taxeringsåret 1996 t.o.m. 2002 omfattas alla skattepliktiga taxeringsenheter utom industrier av det s. k. omräkningsförfarandet. Vid allmän och särskild fastighetstaxering åsätts därför numera basvärde (tidigare benämnt taxeringsvärde) för de enheter som omfattas av omräkningsförfarandet. Vid omräkning multipliceras basvärdena för varje värderingsenhet med ett av RSV fastställt omräkningstal. Respektive enhets hela värde efter omräkningen benämns taxeringsvärde. Fr.o.m. Allmänna fastighetstaxeringen för småhus 2003 slopas omräkningsförfarandet successivt. Först för småhus 2003, därefter för hyreshus 2004 och för lantbruk 2005.
Ovägd förändring
Ovägd basvärde-/taxeringsvärdeförändring beräknas för taxeringsenheter som är jämförbara mellan åren 2003 och 2004. Basvärdet avser basvärde 2000. Förändringen anges som ett index där 1.0 anger oförändrat värde.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2005-03-04
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Taxeringsenheter:
antal
Totalt basvärde 2000, miljoner kr:
miljoner kr
Totalt taxeringsvärde 2004, miljoner kr:
miljoner kr
Vägd förändring:
procent
Ovägd förändring:
procent
Referenstid
Taxeringsenheter:
2004
Totalt basvärde 2000, miljoner kr:
2004
Totalt taxeringsvärde 2004, miljoner kr:
2004
Vägd förändring:
2004
Ovägd förändring:
2004
Datatyp
Taxeringsenheter:
Stock
Totalt basvärde 2000, miljoner kr:
Stock
Totalt taxeringsvärde 2004, miljoner kr:
Stock
Vägd förändring:
Stock
Ovägd förändring:
Stock
Kalenderkorrigerad
Taxeringsenheter:
Nej
Totalt basvärde 2000, miljoner kr:
Nej
Totalt taxeringsvärde 2004, miljoner kr:
Nej
Vägd förändring:
Nej
Ovägd förändring:
Nej
Säsongsrensad
Taxeringsenheter:
Nej
Totalt basvärde 2000, miljoner kr:
Nej
Totalt taxeringsvärde 2004, miljoner kr:
Nej
Vägd förändring:
Nej
Ovägd förändring:
Nej
Bastid
Taxeringsenheter:
2004
Totalt basvärde 2000, miljoner kr:
2004
Totalt taxeringsvärde 2004, miljoner kr:
2004
Vägd förändring:
2004
Ovägd förändring:
2004
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0601E6