Statistikdatabasen
Ägare/ägarandelar (med ägarandel minst 1procent) till taxeringsenheter (typkod 200 - 299) ägda av fysiska personer och totalt taxeringsvärde för ägd andel efter typkod, taxeringsvärdeklass, kön och ägarens ålder. År 2003, 2006, 2009, 2012, 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

typ av fastighet

Totalt 5 Valda

Sök

taxeringsvärdeklass

Totalt 9 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

ålder

Totalt 6 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I och med 2015 års allmänna fastighetstaxering har Skatteverket tagit bort ett antal typkoder. Dessa är 200 (Ej fastställd typ av småhusenhet), 211 (Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad), 212 (Småhusenhet, tomtmark för okänt ändamål), 221 (Småhusenhet, fritidsbostad) och 222 (Småhusenhet, tre eller fler bostadsbyggnader). De flesta taxeringsenheter med typkod 211 och 212 har fr.o.m. 2015 fått typkod 210 (Småhusenhet, tomtmark), de flesta taxeringsenheter med typkod 221 har blivit typkod 220 (Småhusenhet, bebyggd) och flertalet med typkod 222 har fått den nya typkoden 230 (Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL). Nya typkoder som införts fr.o.m. 2015 är 225 (Småhusenhet, småhus på ofri grund) och 230 (Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL). De flesta taxeringsenheter med den nya typkoden 225 kommer från typkod 221 (Småhusenhet, fritidsbostad) och flertalet med typkod 230 kommer från typkod 222 (Småhusenhet, tre eller fler bostadsbyggnader). Dessutom har definitionen på ett antal typkoder ändrats enligt följande. Typkod 210 har bytt från ”Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad” till ”Småhusenhet, tomtmark”, typkod 220 från ”Småhusenhet, helårsbostad” till ”Småhusenhet, bebyggd” och typkod 223 från ”Småhusenhet, med lokaler” till ”Småhusenhet, bostadsbyggnad med lokaler”.
tabellinnehåll
Ägare till taxeringsenheter
Fysiska personer är privatpersoner med svenskt personnummer. Fysiska personer bosatta utomlands utan svenskt personnummer ingår ej.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-02-22
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Ägare till taxeringsenheter:
antal
Totalt taxeringsvärde för ägd andel, tkr:
tkr
Referenstid
Ägare till taxeringsenheter:
2003
Totalt taxeringsvärde för ägd andel, tkr:
2003
Datatyp
Ägare till taxeringsenheter:
Stock
Totalt taxeringsvärde för ägd andel, tkr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Ägare till taxeringsenheter:
Nej
Totalt taxeringsvärde för ägd andel, tkr:
Nej
Säsongsrensad
Ägare till taxeringsenheter:
Nej
Totalt taxeringsvärde för ägd andel, tkr:
Nej
Bastid
Ägare till taxeringsenheter:
2003
Totalt taxeringsvärde för ägd andel, tkr:
2003
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0601I3