Statistikdatabasen
Taxeringsenheter (typkod 220, 223, 225, 230), totalt taxeringsvärde år 2014, totalt taxeringsvärde år 2015 samt vägd och ovägd förändring efter region och typkod. År 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

region

typ av fastighet

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I och med 2015 års allmänna fastighetstaxering har Skatteverket tagit bort ett antal typkoder. Dessa är 200 (Ej fastställd typ av småhusenhet), 211 (Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad), 212 (Småhusenhet, tomtmark för okänt ändamål), 221 (Småhusenhet, fritidsbostad) och 222 (Småhusenhet, tre eller fler bostadsbyggnader). De flesta taxeringsenheter med typkod 211 och 212 har fr.o.m. 2015 fått typkod 210 (Småhusenhet, tomtmark), de flesta taxeringsenheter med typkod 221 har blivit typkod 220 (Småhusenhet, bebyggd) och flertalet med typkod 222 har fått den nya typkoden 230 (Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL). Nya typkoder som införts fr.o.m. 2015 är 225 (Småhusenhet, småhus på ofri grund) och 230 (Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL). De flesta taxeringsenheter med den nya typkoden 225 kommer från typkod 221 (Småhusenhet, fritidsbostad) och flertalet med typkod 230 kommer från typkod 222 (Småhusenhet, tre eller fler bostadsbyggnader). Dessutom har definitionen på ett antal typkoder ändrats enligt följande. Typkod 210 har bytt från ”Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad” till ”Småhusenhet, tomtmark”, typkod 220 från ”Småhusenhet, helårsbostad” till ”Småhusenhet, bebyggd” och typkod 223 från ”Småhusenhet, med lokaler” till ”Småhusenhet, bostadsbyggnad med lokaler”.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2016-02-26
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Taxeringsenheter:
antal
Totalt taxeringsvärde år 2014, miljoner kr:
miljoner kr
Totalt taxeringsvärde år 2015, miljoner kr:
miljoner kr
Vägd förändring:
förändringstal
Ovägd förändring:
förändringstal
Referenstid
Taxeringsenheter:
2014
Totalt taxeringsvärde år 2014, miljoner kr:
2014
Totalt taxeringsvärde år 2015, miljoner kr:
2015
Vägd förändring:
2014
Ovägd förändring:
2014
Datatyp
Taxeringsenheter:
Stock
Totalt taxeringsvärde år 2014, miljoner kr:
Stock
Totalt taxeringsvärde år 2015, miljoner kr:
Stock
Vägd förändring:
Stock
Ovägd förändring:
Stock
Kalenderkorrigerad
Taxeringsenheter:
Nej
Totalt taxeringsvärde år 2014, miljoner kr:
Nej
Totalt taxeringsvärde år 2015, miljoner kr:
Nej
Vägd förändring:
Nej
Ovägd förändring:
Nej
Säsongsrensad
Taxeringsenheter:
Nej
Totalt taxeringsvärde år 2014, miljoner kr:
Nej
Totalt taxeringsvärde år 2015, miljoner kr:
Nej
Vägd förändring:
Nej
Ovägd förändring:
Nej
Bastid
Taxeringsenheter:
2014
Totalt taxeringsvärde år 2014, miljoner kr:
2014
Totalt taxeringsvärde år 2015, miljoner kr:
2015
Vägd förändring:
2014
Ovägd förändring:
2014
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000SI