Statistikdatabasen
Taxeringsenheter (typkod 220 - 223), totalt taxeringsvärde år 2002, totalt taxeringsvärde år 2003 samt vägd och ovägd förändring efter region och typkod. År 2003
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

region

typ av fastighet

Totalt 5 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Taxeringsenheter
Taxeringsenhet är vad som taxeras för sig och motsvarar som regel en fastighet. Om delar av en fastighet har olika ägare redovisas fastigheten uppdelad i skilda taxeringsenheter. Fastighet kan också delas upp på flera taxeringsenheter om det föreligger olika skattepliktsförhållanden eller användningssätt för skilda delar av egendomen. Vidare kan flera fastigheter inom en kommun slås samman till en taxeringsenhet om de har samma ägare och har samma skattepliktsförhållande och användningssätt. Taxeringsenhet är vad som normalt utgör objekt för överlåtelse och upplåtelse.
Totalt taxeringsvärde år 2002, miljoner kr
Basvärde respektive taxeringsvärde. Fr.o.m. taxeringsåret 1996 t.o.m. 2002 omfattas alla skattepliktiga taxeringsenheter utom industrier av det s. k. omräkningsförfarandet. Vid allmän och särskild fastighetstaxering åsätts därför numera basvärde (tidigare benämnt taxeringsvärde) för de enheter som omfattas av omräkningsförfarandet. Vid omräkning multipliceras basvärdena för varje värderingsenhet med ett av RSV fastställt omräkningstal. Respektive enhets hela värde efter omräkningen benämns taxeringsvärde. Fr.o.m. Allmänna fastighetstaxeringen för småhus 2003 slopas omräkningsförfarandet successivt. Först för småhus 2003, därefter för hyreshus 2004 och för lantbruk 2005.
Totalt taxeringsvärde år 2003, miljoner kr
I kommunerna Tjörn (kod 1419), Orust (kod 1421), Sotenäs (kod 1427) och Lysekil (kod 1484) kommer cirka 2200 taxeringsenheter att få sänkta taxeringsvärden i samband med s.k. omprövningar som skattemyndigheten gör. Dessa omprövningar gäller fastigheter med strandnära läge som erhållit för höga taxeringsvärden i samband med allmänna fastighetstaxeringen 2003. Minskningen av taxeringsvärdena totalt för dessa fyra kommuner uppskattas komma att bli drygt 300 miljoner kronor.
Totalt taxeringsvärde år 2003, miljoner kr
Basvärde respektive taxeringsvärde. Fr.o.m. taxeringsåret 1996 t.o.m. 2002 omfattas alla skattepliktiga taxeringsenheter utom industrier av det s. k. omräkningsförfarandet. Vid allmän och särskild fastighetstaxering åsätts därför numera basvärde (tidigare benämnt taxeringsvärde) för de enheter som omfattas av omräkningsförfarandet. Vid omräkning multipliceras basvärdena för varje värderingsenhet med ett av RSV fastställt omräkningstal. Respektive enhets hela värde efter omräkningen benämns taxeringsvärde. Fr.o.m. Allmänna fastighetstaxeringen för småhus 2003 slopas omräkningsförfarandet successivt. Först för småhus 2003, därefter för hyreshus 2004 och för lantbruk 2005.
Vägd förändring
I kommunerna Tjörn (kod 1419), Orust (kod 1421), Sotenäs (kod 1427) och Lysekil (kod 1484) kommer cirka 2200 taxeringsenheter att få sänkta taxeringsvärden i samband med s.k. omprövningar som skattemyndigheten gör. Dessa omprövningar gäller fastigheter med strandnära läge som erhållit för höga taxeringsvärden i samband med allmänna fastighetstaxeringen 2003. Minskningen av taxeringsvärdena totalt för dessa fyra kommuner uppskattas komma att bli drygt 300 miljoner kronor.
Vägd förändring
Vägd taxerings-/basvärdeförändring beräknas för taxeringsenheter som är jämförbara mellan åren 2002 och 2003. Basvärdet avser basvärde 1996.
Ovägd förändring
I kommunerna Tjörn (kod 1419), Orust (kod 1421), Sotenäs (kod 1427) och Lysekil (kod 1484) kommer cirka 2200 taxeringsenheter att få sänkta taxeringsvärden i samband med s.k. omprövningar som skattemyndigheten gör. Dessa omprövningar gäller fastigheter med strandnära läge som erhållit för höga taxeringsvärden i samband med allmänna fastighetstaxeringen 2003. Minskningen av taxeringsvärdena totalt för dessa fyra kommuner uppskattas komma att bli drygt 300 miljoner kronor.
Ovägd förändring
Ovägd taxerings-/basvärdeförändring beräknas för taxeringsenheter som är jämförbara mellan åren 2002 och 2003. Basvärdet avser basvärde 1996.
tabellinnehåll: Taxeringsenheter , år, oregelb: 2003
Allmän eller förenklad fastighetstaxering (AFT resp. FFT). Från och med år 1988 sker allmän fastighetstaxering vart annat år genom ett system med ett intervall om sex år för varje fastighetstyp. Från och med 2003 införs ett system med förenklad fastighetstaxering för småhus, hyreshus och lantbruk vart sjätte år mitt emellan de allmänna fastighetstaxeringarna. År 2000 ägde allmän fastighetstaxering rum för Hyreshusenheter, Industrienheter inklusive täktenheter och elproduktionsenheter samt Specialenheter. År 2003 ägde allmän fastighetstaxering rum för småhusenheter. År 2004 ägde förenklad fastighetstaxering rum för hyreshus. Särskild fastighetstaxering görs varje år på de fastigheter som inte taxeras genom allmän fastighetstaxering. Vid särskild fastighetstaxering fastställs föregående års taxering såvida inte ny taxering skall ske.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2004-05-18
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Taxeringsenheter:
antal
Totalt taxeringsvärde år 2002, miljoner kr:
miljoner kr
Totalt taxeringsvärde år 2003, miljoner kr:
miljoner kr
Vägd förändring:
procent
Ovägd förändring:
procent
Referenstid
Taxeringsenheter:
2003
Totalt taxeringsvärde år 2002, miljoner kr:
2002
Totalt taxeringsvärde år 2003, miljoner kr:
2003
Vägd förändring:
2003
Ovägd förändring:
2003
Datatyp
Taxeringsenheter:
Stock
Totalt taxeringsvärde år 2002, miljoner kr:
Stock
Totalt taxeringsvärde år 2003, miljoner kr:
Stock
Vägd förändring:
Stock
Ovägd förändring:
Stock
Kalenderkorrigerad
Taxeringsenheter:
Nej
Totalt taxeringsvärde år 2002, miljoner kr:
Nej
Totalt taxeringsvärde år 2003, miljoner kr:
Nej
Vägd förändring:
Nej
Ovägd förändring:
Nej
Säsongsrensad
Taxeringsenheter:
Nej
Totalt taxeringsvärde år 2002, miljoner kr:
Nej
Totalt taxeringsvärde år 2003, miljoner kr:
Nej
Vägd förändring:
Nej
Ovägd förändring:
Nej
Bastid
Taxeringsenheter:
2003
Totalt taxeringsvärde år 2002, miljoner kr:
2002
Totalt taxeringsvärde år 2003, miljoner kr:
2003
Vägd förändring:
2003
Ovägd förändring:
2003
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0601V9