Statistikdatabasen
Fastighetstaxering för lantbruk. Taxeringsenheter och totalt taxeringsvärde efter region och typkod. År 1988 - 1997
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

typ av fastighet

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

år
1997
År 1997 sammanslogs Kristianstads län och Malmöhus län. Det nya länsnamnet är Skåne län.
tabellinnehåll
Taxeringsenheter
Taxeringsenhet är vad som taxeras för sig och motsvarar som regel en fastighet. Om delar av en fastighet har olika ägare redovisas fastigheten uppdelad i skilda taxeringsenheter. Fastighet kan också delas upp på flera taxeringsenheter om det föreligger olika skattepliktsförhållanden eller användningssätt för skilda delar av egendomen. Vidare kan flera fastigheter inom en kommun slås samman till en taxeringsenhet om de har samma ägare och har samma skattepliktsförhållande och användningssätt. Taxeringsenhet är vad som normalt utgör objekt för överlåtelse och upplåtelse.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2005-10-05
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Taxeringsvärde totalt, mkr:
mkr
Taxeringsenheter:
antal
Referenstid
Taxeringsvärde totalt, mkr:
1975
Taxeringsenheter:
1975
Datatyp
Taxeringsvärde totalt, mkr:
Stock
Taxeringsenheter:
Stock
Kalenderkorrigerad
Taxeringsvärde totalt, mkr:
Nej
Taxeringsenheter:
Nej
Säsongsrensad
Taxeringsvärde totalt, mkr:
Nej
Taxeringsenheter:
Nej
Bastid
Taxeringsvärde totalt, mkr:
1975
Taxeringsenheter:
1975
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0601G1