Statistikdatabasen
Fastighetstaxering för lantbruk. Taxeringsenheter, värderingsenheter och byggnadsvärde efter region och byggnadstyp. År 1975 - 1980
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

byggnadstyp

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Byggnadsvärde, tkr
Byggnadsvärdet delas upp i bostadsbyggnadsvärde och ekonomibyggnadsvärde. För övervärde redovisas övervärde för bostadsbyggnader och övervärde för ekonomibyggnader separat. Överbyggnad rubriceras byggnad som inte är behövlig för jordbruk och skogsbruk. Det kan vara både bostadsbyggnader som inte används av ägaren (t.ex. fritidshus) och ekonomibyggnader som inte används för driften.
Överbyggnadsvärde, tkr
Byggnadsvärdet delas upp i bostadsbyggnadsvärde och ekonomibyggnadsvärde. För övervärde redovisas övervärde för bostadsbyggnader och övervärde för ekonomibyggnader separat. Överbyggnad rubriceras byggnad som inte är behövlig för jordbruk och skogsbruk. Det kan vara både bostadsbyggnader som inte används av ägaren (t.ex. fritidshus) och ekonomibyggnader som inte används för driften.
Taxeringsenheter med värde
Taxeringsenhet är vad som taxeras för sig och motsvarar som regel en fastighet. Om delar av en fastighet har olika ägare redovisas fastigheten uppdelad i skilda taxeringsenheter. Fastighet kan också delas upp på flera taxeringsenheter om det föreligger olika skattepliktsförhållanden eller användningssätt för skilda delar av egendomen. Vidare kan flera fastigheter inom en kommun slås samman till en taxeringsenhet om de har samma ägare och har samma skattepliktsförhållande och användningssätt. Taxeringsenhet är vad som normalt utgör objekt för överlåtelse och upplåtelse.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2005-10-05
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Byggnadsvärde, tkr:
tkr
Överbyggnadsvärde, tkr:
tkr
Taxeringsenheter med värde:
antal
Byggnader:
antal
Referenstid
Byggnadsvärde, tkr:
1975
Överbyggnadsvärde, tkr:
1975
Taxeringsenheter med värde:
1975
Byggnader:
1975
Datatyp
Byggnadsvärde, tkr:
Stock
Överbyggnadsvärde, tkr:
Stock
Taxeringsenheter med värde:
Stock
Byggnader:
Stock
Kalenderkorrigerad
Byggnadsvärde, tkr:
Nej
Överbyggnadsvärde, tkr:
Nej
Taxeringsenheter med värde:
Nej
Byggnader:
Nej
Säsongsrensad
Byggnadsvärde, tkr:
Nej
Överbyggnadsvärde, tkr:
Nej
Taxeringsenheter med värde:
Nej
Byggnader:
Nej
Bastid
Byggnadsvärde, tkr:
1975
Överbyggnadsvärde, tkr:
1975
Taxeringsenheter med värde:
1975
Byggnader:
1975
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0601H4