Statistikdatabasen
Fastighetstaxering för småhus-, hyreshus- och industrienheter efter region och typkod. År 1975 - 1997
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

typ av fastighet

Totalt 11 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I och med fastighetstaxeringen för år 2016 har Skatteverket ändrat på två typkoder för hyreshusenheter. Före år 2016 hade typkoderna följande beteckningar ”320 Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder” och ”325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler”. Från och med år 2016 har de följande beteckningar ”320 Hyreshusenhet, bostäder” och ”325 Hyreshusenhet, lokaler”.
Detta innebär att de taxeringsenheter som tidigare har innehållit både bostäder och lokaler har flyttas till typkod ”321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler”.
år
1997
År 1997 sammanslogs Kristianstads län och Malmöhus län. Det nya länsnamnet är Skåne län.
typ av fastighet
213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
Vid allmänna fastighetstaxeringen 1996 infördes en ny småhusenhet: Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50 000 kronor. Fr.o.m. 1996 åsätts dessa enheter inte något byggnadsvärde. Detta innebar att vissa småhusenheter med byggnadsvärde understigande 50000 kronor som 1995 hade typkod 220 eller 221 fick typkod 213 år 1996. Flertalet av de taxeringsenheter som erhöll typkod 213 hade 1995 typkod 221.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2003-06-10
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Taxeringsvärde för mark, mkr:
mkr
Taxeringsvärde för byggnad, mkr:
mkr
Taxeringsvärde totalt, mkr:
mkr
Taxeringsenheter:
antal
Referenstid
Taxeringsvärde för mark, mkr:
1975
Taxeringsvärde för byggnad, mkr:
1975
Taxeringsvärde totalt, mkr:
1975
Taxeringsenheter:
1975
Datatyp
Taxeringsvärde för mark, mkr:
Stock
Taxeringsvärde för byggnad, mkr:
Stock
Taxeringsvärde totalt, mkr:
Stock
Taxeringsenheter:
Stock
Kalenderkorrigerad
Taxeringsvärde för mark, mkr:
Nej
Taxeringsvärde för byggnad, mkr:
Nej
Taxeringsvärde totalt, mkr:
Nej
Taxeringsenheter:
Nej
Säsongsrensad
Taxeringsvärde för mark, mkr:
Nej
Taxeringsvärde för byggnad, mkr:
Nej
Taxeringsvärde totalt, mkr:
Nej
Taxeringsenheter:
Nej
Bastid
Taxeringsvärde för mark, mkr:
1975
Taxeringsvärde för byggnad, mkr:
1975
Taxeringsvärde totalt, mkr:
1975
Taxeringsenheter:
1975
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0601A6