Statistikdatabasen
Fastighetstaxering för lantbruk. Delvärden och taxeringsenheter med delvärden efter region. År 1988 - 1997
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

delvärde Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

år
1997
År 1997 sammanslogs Kristianstads län och Malmöhus län. Det nya länsnamnet är Skåne län.
tabellinnehåll
Taxeringsenheter med delvärde
Taxeringsenhet är vad som taxeras för sig och motsvarar som regel en fastighet. Om delar av en fastighet har olika ägare redovisas fastigheten uppdelad i skilda taxeringsenheter. Fastighet kan också delas upp på flera taxeringsenheter om det föreligger olika skattepliktsförhållanden eller användningssätt för skilda delar av egendomen. Vidare kan flera fastigheter inom en kommun slås samman till en taxeringsenhet om de har samma ägare och har samma skattepliktsförhållande och användningssätt. Taxeringsenhet är vad som normalt utgör objekt för överlåtelse och upplåtelse.
Delvärde, mkr
Vid taxering av jordbruksfastighet (lantbruksenhet) redovisas följande delvärden, som tillsammans utgör taxeringsenhetens totala taxeringsvärde: skogsbruksvärde, dvs. värdet av skogsmark med växande skog, skogsimpedimentsvärde, åkermarksvärde, betesmarksvärde, tomtmarksvärde, bostadsbyggnadsvärde och ekonomibyggnadsvärde.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2005-10-05
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Taxeringsenheter med delvärde:
antal
Delvärde, mkr:
mkr
Referenstid
Taxeringsenheter med delvärde:
1988
Delvärde, mkr:
1988
Datatyp
Taxeringsenheter med delvärde:
Stock
Delvärde, mkr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Taxeringsenheter med delvärde:
Nej
Delvärde, mkr:
Nej
Säsongsrensad
Taxeringsenheter med delvärde:
Nej
Delvärde, mkr:
Nej
Bastid
Taxeringsenheter med delvärde:
1988
Delvärde, mkr:
1988
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0601G3