Statistikdatabasen
Fastighetstaxering för lantbruk. Taxeringsenheter och delvärden efter region. År 1981 - 1987
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Totalt jordbruksvärde, tkr
Uppdelníngen i delvärden vid taxering av jordbruksfastighet (lantbruksenhet) åren 1981-1987 innebär viss skillnad jämfört med senare fastighetstaxeringar. Jordbruksvärde redovisas som summa av värdet av åkermark och betesmark samt därav åkermarksvärde.
Åkermarksvärde (del av totalt jordbruksvärde), tkr
Uppdelníngen i delvärden vid taxering av jordbruksfastighet (lantbruksenhet) åren 1981-1987 innebär viss skillnad jämfört med senare fastighetstaxeringar. Jordbruksvärde redovisas som summa av värdet av åkermark och betesmark samt därav åkermarksvärde.
Taxeringsenheter med delvärde
Taxeringsenhet är vad som taxeras för sig och motsvarar som regel en fastighet. Om delar av en fastighet har olika ägare redovisas fastigheten uppdelad i skilda taxeringsenheter. Fastighet kan också delas upp på flera taxeringsenheter om det föreligger olika skattepliktsförhållanden eller användningssätt för skilda delar av egendomen. Vidare kan flera fastigheter inom en kommun slås samman till en taxeringsenhet om de har samma ägare och har samma skattepliktsförhållande och användningssätt. Taxeringsenhet är vad som normalt utgör objekt för överlåtelse och upplåtelse.
Taxeringsenheter utan värde
Taxeringsenhet är vad som taxeras för sig och motsvarar som regel en fastighet. Om delar av en fastighet har olika ägare redovisas fastigheten uppdelad i skilda taxeringsenheter. Fastighet kan också delas upp på flera taxeringsenheter om det föreligger olika skattepliktsförhållanden eller användningssätt för skilda delar av egendomen. Vidare kan flera fastigheter inom en kommun slås samman till en taxeringsenhet om de har samma ägare och har samma skattepliktsförhållande och användningssätt. Taxeringsenhet är vad som normalt utgör objekt för överlåtelse och upplåtelse.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2005-10-05
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Skogsbruksvärde, tkr:
tkr
Skogsimpedimentsvärde, tkr:
tkr
Totalt jordbruksvärde, tkr:
tkr
Åkermarksvärde (del av totalt jordbruksvärde), tkr:
tkr
Tomtmarksvärde, tkr:
tkr
Bostadsbyggnadsvärde, tkr:
tkr
Ekonomibyggnadsvärde, tkr:
tkr
Totalt taxeringsvärde, tkr:
tkr
Taxeringsenheter med delvärde:
antal
Taxeringsenheter utan värde:
antal
Referenstid
Skogsbruksvärde, tkr:
1981
Skogsimpedimentsvärde, tkr:
1981
Totalt jordbruksvärde, tkr:
1981
Åkermarksvärde (del av totalt jordbruksvärde), tkr:
1981
Tomtmarksvärde, tkr:
1981
Bostadsbyggnadsvärde, tkr:
1981
Ekonomibyggnadsvärde, tkr:
1981
Totalt taxeringsvärde, tkr:
1981
Taxeringsenheter med delvärde:
1981
Taxeringsenheter utan värde:
1981
Datatyp
Skogsbruksvärde, tkr:
Stock
Skogsimpedimentsvärde, tkr:
Stock
Totalt jordbruksvärde, tkr:
Stock
Åkermarksvärde (del av totalt jordbruksvärde), tkr:
Stock
Tomtmarksvärde, tkr:
Stock
Bostadsbyggnadsvärde, tkr:
Stock
Ekonomibyggnadsvärde, tkr:
Stock
Totalt taxeringsvärde, tkr:
Stock
Taxeringsenheter med delvärde:
Stock
Taxeringsenheter utan värde:
Stock
Kalenderkorrigerad
Skogsbruksvärde, tkr:
Nej
Skogsimpedimentsvärde, tkr:
Nej
Totalt jordbruksvärde, tkr:
Nej
Åkermarksvärde (del av totalt jordbruksvärde), tkr:
Nej
Tomtmarksvärde, tkr:
Nej
Bostadsbyggnadsvärde, tkr:
Nej
Ekonomibyggnadsvärde, tkr:
Nej
Totalt taxeringsvärde, tkr:
Nej
Taxeringsenheter med delvärde:
Nej
Taxeringsenheter utan värde:
Nej
Säsongsrensad
Skogsbruksvärde, tkr:
Nej
Skogsimpedimentsvärde, tkr:
Nej
Totalt jordbruksvärde, tkr:
Nej
Åkermarksvärde (del av totalt jordbruksvärde), tkr:
Nej
Tomtmarksvärde, tkr:
Nej
Bostadsbyggnadsvärde, tkr:
Nej
Ekonomibyggnadsvärde, tkr:
Nej
Totalt taxeringsvärde, tkr:
Nej
Taxeringsenheter med delvärde:
Nej
Taxeringsenheter utan värde:
Nej
Bastid
Skogsbruksvärde, tkr:
1981
Skogsimpedimentsvärde, tkr:
1981
Totalt jordbruksvärde, tkr:
1981
Åkermarksvärde (del av totalt jordbruksvärde), tkr:
1981
Tomtmarksvärde, tkr:
1981
Bostadsbyggnadsvärde, tkr:
1981
Ekonomibyggnadsvärde, tkr:
1981
Totalt taxeringsvärde, tkr:
1981
Taxeringsenheter med delvärde:
1981
Taxeringsenheter utan värde:
1981
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0601F4