Statistikdatabasen
Fastighetstaxering för lantbruk. Taxeringsenheter och delvärden efter region. År 1975 - 1980
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Totalt jordbruksvärde, tkr
Uppdelníngen i delvärden vid taxering av jordbruksfastighet (lantbruksenhet) åren 1975-1980 innebär vissa skillnader jämfört med senare fastighetstaxeringar. Jordbruksvärde redovisas som totalt jordbruksvärde samt därav åkermarksvärde. Värde av övrig mark, dvs. annan mark än skogsmark och jordbruksmark, redovisas som totalt markvärde samt därav tomtmarksvärde. Byggnadsvärde, redovisas som summa av värde av bostadsbyggnaderna och ekonomibyggnaderna. Värde av särskilda tillgångar, dvs. värde av sådana särskilda förmåner eller naturtillgångar o.d., som skulle verka höjande på köpeskillingen vid en överlåtelse. Övervärde, dvs. det värde av taxeringsenheten har utöver värdeslag enligt ovan, t.ex. på grund av att mark som hör till fastigheten kan bli föremål för exploatering samt övervärde av byggnader som inte är behövliga för jord- och skogsbruk.
Åkermarksvärde (del av totalt jordbruksvärde), tkr
Uppdelníngen i delvärden vid taxering av jordbruksfastighet (lantbruksenhet) åren 1975-1980 innebär vissa skillnader jämfört med senare fastighetstaxeringar. Jordbruksvärde redovisas som totalt jordbruksvärde samt därav åkermarksvärde. Värde av övrig mark, dvs. annan mark än skogsmark och jordbruksmark, redovisas som totalt markvärde samt därav tomtmarksvärde. Byggnadsvärde, redovisas som summa av värde av bostadsbyggnaderna och ekonomibyggnaderna. Värde av särskilda tillgångar, dvs. värde av sådana särskilda förmåner eller naturtillgångar o.d., som skulle verka höjande på köpeskillingen vid en överlåtelse. Övervärde, dvs. det värde av taxeringsenheten har utöver värdeslag enligt ovan, t.ex. på grund av att mark som hör till fastigheten kan bli föremål för exploatering samt övervärde av byggnader som inte är behövliga för jord- och skogsbruk.
Totalt skogsbruksvärde, tkr
Uppdelníngen i delvärden vid taxering av jordbruksfastighet (lantbruksenhet) åren 1975-1980 innebär vissa skillnader jämfört med senare fastighetstaxeringar. Jordbruksvärde redovisas som totalt jordbruksvärde samt därav åkermarksvärde. Värde av övrig mark, dvs. annan mark än skogsmark och jordbruksmark, redovisas som totalt markvärde samt därav tomtmarksvärde. Byggnadsvärde, redovisas som summa av värde av bostadsbyggnaderna och ekonomibyggnaderna. Värde av särskilda tillgångar, dvs. värde av sådana särskilda förmåner eller naturtillgångar o.d., som skulle verka höjande på köpeskillingen vid en överlåtelse. Övervärde, dvs. det värde av taxeringsenheten har utöver värdeslag enligt ovan, t.ex. på grund av att mark som hör till fastigheten kan bli föremål för exploatering samt övervärde av byggnader som inte är behövliga för jord- och skogsbruk.
Övrig markvärde, tkr
Uppdelníngen i delvärden vid taxering av jordbruksfastighet (lantbruksenhet) åren 1975-1980 innebär vissa skillnader jämfört med senare fastighetstaxeringar. Jordbruksvärde redovisas som totalt jordbruksvärde samt därav åkermarksvärde. Värde av övrig mark, dvs. annan mark än skogsmark och jordbruksmark, redovisas som totalt markvärde samt därav tomtmarksvärde. Byggnadsvärde, redovisas som summa av värde av bostadsbyggnaderna och ekonomibyggnaderna. Värde av särskilda tillgångar, dvs. värde av sådana särskilda förmåner eller naturtillgångar o.d., som skulle verka höjande på köpeskillingen vid en överlåtelse. Övervärde, dvs. det värde av taxeringsenheten har utöver värdeslag enligt ovan, t.ex. på grund av att mark som hör till fastigheten kan bli föremål för exploatering samt övervärde av byggnader som inte är behövliga för jord- och skogsbruk.
Tomtmarksvärde (del av övrig markvärde), tkr
Uppdelníngen i delvärden vid taxering av jordbruksfastighet (lantbruksenhet) åren 1975-1980 innebär vissa skillnader jämfört med senare fastighetstaxeringar. Jordbruksvärde redovisas som totalt jordbruksvärde samt därav åkermarksvärde. Värde av övrig mark, dvs. annan mark än skogsmark och jordbruksmark, redovisas som totalt markvärde samt därav tomtmarksvärde. Byggnadsvärde, redovisas som summa av värde av bostadsbyggnaderna och ekonomibyggnaderna. Värde av särskilda tillgångar, dvs. värde av sådana särskilda förmåner eller naturtillgångar o.d., som skulle verka höjande på köpeskillingen vid en överlåtelse. Övervärde, dvs. det värde av taxeringsenheten har utöver värdeslag enligt ovan, t.ex. på grund av att mark som hör till fastigheten kan bli föremål för exploatering samt övervärde av byggnader som inte är behövliga för jord- och skogsbruk.
Byggnadsvärde, tkr
Uppdelníngen i delvärden vid taxering av jordbruksfastighet (lantbruksenhet) åren 1975-1980 innebär vissa skillnader jämfört med senare fastighetstaxeringar. Jordbruksvärde redovisas som totalt jordbruksvärde samt därav åkermarksvärde. Värde av övrig mark, dvs. annan mark än skogsmark och jordbruksmark, redovisas som totalt markvärde samt därav tomtmarksvärde. Byggnadsvärde, redovisas som summa av värde av bostadsbyggnaderna och ekonomibyggnaderna. Värde av särskilda tillgångar, dvs. värde av sådana särskilda förmåner eller naturtillgångar o.d., som skulle verka höjande på köpeskillingen vid en överlåtelse. Övervärde, dvs. det värde av taxeringsenheten har utöver värdeslag enligt ovan, t.ex. på grund av att mark som hör till fastigheten kan bli föremål för exploatering samt övervärde av byggnader som inte är behövliga för jord- och skogsbruk.
Värde av särskilda tillgångar, tkr
Uppdelníngen i delvärden vid taxering av jordbruksfastighet (lantbruksenhet) åren 1975-1980 innebär vissa skillnader jämfört med senare fastighetstaxeringar. Jordbruksvärde redovisas som totalt jordbruksvärde samt därav åkermarksvärde. Värde av övrig mark, dvs. annan mark än skogsmark och jordbruksmark, redovisas som totalt markvärde samt därav tomtmarksvärde. Byggnadsvärde, redovisas som summa av värde av bostadsbyggnaderna och ekonomibyggnaderna. Värde av särskilda tillgångar, dvs. värde av sådana särskilda förmåner eller naturtillgångar o.d., som skulle verka höjande på köpeskillingen vid en överlåtelse. Övervärde, dvs. det värde av taxeringsenheten har utöver värdeslag enligt ovan, t.ex. på grund av att mark som hör till fastigheten kan bli föremål för exploatering samt övervärde av byggnader som inte är behövliga för jord- och skogsbruk.
Övervärde, tkr
Uppdelníngen i delvärden vid taxering av jordbruksfastighet (lantbruksenhet) åren 1975-1980 innebär vissa skillnader jämfört med senare fastighetstaxeringar. Jordbruksvärde redovisas som totalt jordbruksvärde samt därav åkermarksvärde. Värde av övrig mark, dvs. annan mark än skogsmark och jordbruksmark, redovisas som totalt markvärde samt därav tomtmarksvärde. Byggnadsvärde, redovisas som summa av värde av bostadsbyggnaderna och ekonomibyggnaderna. Värde av särskilda tillgångar, dvs. värde av sådana särskilda förmåner eller naturtillgångar o.d., som skulle verka höjande på köpeskillingen vid en överlåtelse. Övervärde, dvs. det värde av taxeringsenheten har utöver värdeslag enligt ovan, t.ex. på grund av att mark som hör till fastigheten kan bli föremål för exploatering samt övervärde av byggnader som inte är behövliga för jord- och skogsbruk.
Totalt taxeringsvärde, tkr
Uppdelníngen i delvärden vid taxering av jordbruksfastighet (lantbruksenhet) åren 1975-1980 innebär vissa skillnader jämfört med senare fastighetstaxeringar. Jordbruksvärde redovisas som totalt jordbruksvärde samt därav åkermarksvärde. Värde av övrig mark, dvs. annan mark än skogsmark och jordbruksmark, redovisas som totalt markvärde samt därav tomtmarksvärde. Byggnadsvärde, redovisas som summa av värde av bostadsbyggnaderna och ekonomibyggnaderna. Värde av särskilda tillgångar, dvs. värde av sådana särskilda förmåner eller naturtillgångar o.d., som skulle verka höjande på köpeskillingen vid en överlåtelse. Övervärde, dvs. det värde av taxeringsenheten har utöver värdeslag enligt ovan, t.ex. på grund av att mark som hör till fastigheten kan bli föremål för exploatering samt övervärde av byggnader som inte är behövliga för jord- och skogsbruk.
Taxeringsenheter
Taxeringsenhet är vad som taxeras för sig och motsvarar som regel en fastighet. Om delar av en fastighet har olika ägare redovisas fastigheten uppdelad i skilda taxeringsenheter. Fastighet kan också delas upp på flera taxeringsenheter om det föreligger olika skattepliktsförhållanden eller användningssätt för skilda delar av egendomen. Vidare kan flera fastigheter inom en kommun slås samman till en taxeringsenhet om de har samma ägare och har samma skattepliktsförhållande och användningssätt. Taxeringsenhet är vad som normalt utgör objekt för överlåtelse och upplåtelse.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2005-10-05
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Totalt jordbruksvärde, tkr:
tkr
Åkermarksvärde (del av totalt jordbruksvärde), tkr:
tkr
Totalt skogsbruksvärde, tkr:
tkr
Övrig markvärde, tkr:
tkr
Tomtmarksvärde (del av övrig markvärde), tkr:
tkr
Byggnadsvärde, tkr:
tkr
Värde av särskilda tillgångar, tkr:
tkr
Övervärde, tkr:
tkr
Totalt taxeringsvärde, tkr:
tkr
Taxeringsenheter:
antal
Referenstid
Totalt jordbruksvärde, tkr:
1975
Åkermarksvärde (del av totalt jordbruksvärde), tkr:
1975
Totalt skogsbruksvärde, tkr:
1975
Övrig markvärde, tkr:
1975
Tomtmarksvärde (del av övrig markvärde), tkr:
1975
Byggnadsvärde, tkr:
1975
Värde av särskilda tillgångar, tkr:
1975
Övervärde, tkr:
1975
Totalt taxeringsvärde, tkr:
1975
Taxeringsenheter:
1975
Datatyp
Totalt jordbruksvärde, tkr:
Stock
Åkermarksvärde (del av totalt jordbruksvärde), tkr:
Stock
Totalt skogsbruksvärde, tkr:
Stock
Övrig markvärde, tkr:
Stock
Tomtmarksvärde (del av övrig markvärde), tkr:
Stock
Byggnadsvärde, tkr:
Stock
Värde av särskilda tillgångar, tkr:
Stock
Övervärde, tkr:
Stock
Totalt taxeringsvärde, tkr:
Stock
Taxeringsenheter:
Stock
Kalenderkorrigerad
Totalt jordbruksvärde, tkr:
Nej
Åkermarksvärde (del av totalt jordbruksvärde), tkr:
Nej
Totalt skogsbruksvärde, tkr:
Nej
Övrig markvärde, tkr:
Nej
Tomtmarksvärde (del av övrig markvärde), tkr:
Nej
Byggnadsvärde, tkr:
Nej
Värde av särskilda tillgångar, tkr:
Nej
Övervärde, tkr:
Nej
Totalt taxeringsvärde, tkr:
Nej
Taxeringsenheter:
Nej
Säsongsrensad
Totalt jordbruksvärde, tkr:
Nej
Åkermarksvärde (del av totalt jordbruksvärde), tkr:
Nej
Totalt skogsbruksvärde, tkr:
Nej
Övrig markvärde, tkr:
Nej
Tomtmarksvärde (del av övrig markvärde), tkr:
Nej
Byggnadsvärde, tkr:
Nej
Värde av särskilda tillgångar, tkr:
Nej
Övervärde, tkr:
Nej
Totalt taxeringsvärde, tkr:
Nej
Taxeringsenheter:
Nej
Bastid
Totalt jordbruksvärde, tkr:
1975
Åkermarksvärde (del av totalt jordbruksvärde), tkr:
1975
Totalt skogsbruksvärde, tkr:
1975
Övrig markvärde, tkr:
1975
Tomtmarksvärde (del av övrig markvärde), tkr:
1975
Byggnadsvärde, tkr:
1975
Värde av särskilda tillgångar, tkr:
1975
Övervärde, tkr:
1975
Totalt taxeringsvärde, tkr:
1975
Taxeringsenheter:
1975
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0601B9