Statistikdatabasen
Fastighetstaxering för småhus-, hyreshus-, industri-, täkt-, elproduktions-, och specialenheter efter region och typkod. År 1998 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

typ av fastighet

Totalt 108 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I och med 2015 års allmänna fastighetstaxering har Skatteverket tagit bort ett antal typkoder. Dessa är 200 (Ej fastställd typ av småhusenhet), 211 (Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad), 212 (Småhusenhet, tomtmark för okänt ändamål), 221 (Småhusenhet, fritidsbostad) och 222 (Småhusenhet, tre eller fler bostadsbyggnader). De flesta taxeringsenheter med typkod 211 och 212 har fr.o.m. 2015 fått typkod 210 (Småhusenhet, tomtmark), de flesta taxeringsenheter med typkod 221 har blivit typkod 220 (Småhusenhet, bebyggd) och flertalet med typkod 222 har fått den nya typkoden 230 (Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL). Nya typkoder som införts fr.o.m. 2015 är 225 (Småhusenhet, småhus på ofri grund) och 230 (Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL). De flesta taxeringsenheter med den nya typkoden 225 kommer från typkod 221 (Småhusenhet, fritidsbostad) och flertalet med typkod 230 kommer från typkod 222 (Småhusenhet, tre eller fler bostadsbyggnader). Dessutom har definitionen på ett antal typkoder ändrats enligt följande. Typkod 210 har bytt från ”Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad” till ”Småhusenhet, tomtmark”, typkod 220 från ”Småhusenhet, helårsbostad” till ”Småhusenhet, bebyggd” och typkod 223 från ”Småhusenhet, med lokaler” till ”Småhusenhet, bostadsbyggnad med lokaler”.
I och med fastighetstaxeringen för år 2016 har Skatteverket ändrat på två typkoder för hyreshusenheter. Före år 2016 hade typkoderna följande beteckningar ”320 Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder” och ”325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler”. Från och med år 2016 har de följande beteckningar ”320 Hyreshusenhet, bostäder” och ”325 Hyreshusenhet, lokaler”.
Detta innebär att de taxeringsenheter som tidigare har innehållit både bostäder och lokaler har flyttas till typkod ”321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler”.
region
Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).
region
Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).
region
Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).
region
Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
0330 Knivsta
Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun (kod 0380) bildar en ny kommun benämnd Knivsta (kod 0330).
0331 Heby
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
region
0140 Nykvarn
Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för mark, tkr , år: 2007
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
tabellinnehåll: Taxeringsvärde totalt, tkr , region: 1430 Munkedal
Reviderat marktaxeringsvärde för kommunen 1430 Munkedal för år 2010.
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för mark, tkr , region: 1430 Munkedal
Reviderat marktaxeringsvärde för kommunen 1430 Munkedal för år 2010.
tabellinnehåll: Taxeringsvärde totalt, tkr , typ av fastighet: 800 Ej fastställd typ av specialenhet
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för byggnader, tkr , typ av fastighet: 800 Ej fastställd typ av specialenhet
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för mark, tkr , typ av fastighet: 800 Ej fastställd typ av specialenhet
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde totalt, tkr , typ av fastighet: 810 Specialenhet, tomtmark till specialbyggnad
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för byggnader, tkr , typ av fastighet: 810 Specialenhet, tomtmark till specialbyggnad
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för mark, tkr , typ av fastighet: 810 Specialenhet, tomtmark till specialbyggnad
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde totalt, tkr , typ av fastighet: 820 Specialenhet, distributionsbyggnad
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för byggnader, tkr , typ av fastighet: 820 Specialenhet, distributionsbyggnad
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för mark, tkr , typ av fastighet: 820 Specialenhet, distributionsbyggnad
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde totalt, tkr , typ av fastighet: 821 Specialenhet, reningsanläggning
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för byggnader, tkr , typ av fastighet: 821 Specialenhet, reningsanläggning
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för mark, tkr , typ av fastighet: 821 Specialenhet, reningsanläggning
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde totalt, tkr , typ av fastighet: 822 Specialenhet, värmecentral
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för byggnader, tkr , typ av fastighet: 822 Specialenhet, värmecentral
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för mark, tkr , typ av fastighet: 822 Specialenhet, värmecentral
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde totalt, tkr , typ av fastighet: 823 Specialenhet, vårdbyggnad
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för byggnader, tkr , typ av fastighet: 823 Specialenhet, vårdbyggnad
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för mark, tkr , typ av fastighet: 823 Specialenhet, vårdbyggnad
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde totalt, tkr , typ av fastighet: 824 Specialenhet, bad-, sport- och idrottsanläggning
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för byggnader, tkr , typ av fastighet: 824 Specialenhet, bad-, sport- och idrottsanläggning
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för mark, tkr , typ av fastighet: 824 Specialenhet, bad-, sport- och idrottsanläggning
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde totalt, tkr , typ av fastighet: 825 Specialenhet, skolbyggnad
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för byggnader, tkr , typ av fastighet: 825 Specialenhet, skolbyggnad
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för mark, tkr , typ av fastighet: 825 Specialenhet, skolbyggnad
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde totalt, tkr , typ av fastighet: 826 Specialenhet, kulturbyggnad
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för byggnader, tkr , typ av fastighet: 826 Specialenhet, kulturbyggnad
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för mark, tkr , typ av fastighet: 826 Specialenhet, kulturbyggnad
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde totalt, tkr , typ av fastighet: 827 Specialenhet, ecklesiastikbyggnad
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för byggnader, tkr , typ av fastighet: 827 Specialenhet, ecklesiastikbyggnad
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för mark, tkr , typ av fastighet: 827 Specialenhet, ecklesiastikbyggnad
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde totalt, tkr , typ av fastighet: 828 Specialenhet, allmän byggnad
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för byggnader, tkr , typ av fastighet: 828 Specialenhet, allmän byggnad
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för mark, tkr , typ av fastighet: 828 Specialenhet, allmän byggnad
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde totalt, tkr , typ av fastighet: 829 Specialenhet, kommunikationsbyggnad
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för byggnader, tkr , typ av fastighet: 829 Specialenhet, kommunikationsbyggnad
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för mark, tkr , typ av fastighet: 829 Specialenhet, kommunikationsbyggnad
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde totalt, tkr , typ av fastighet: 890 Specialenhet, försvarsbyggnad
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för byggnader, tkr , typ av fastighet: 890 Specialenhet, försvarsbyggnad
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för mark, tkr , typ av fastighet: 890 Specialenhet, försvarsbyggnad
För taxeringsenheter med typkod 800-899 finns inga taxeringsvärden då dessa taxeringsenheter är skattebefriade
tabellinnehåll: Taxeringsvärde totalt, tkr , typ av fastighet: 900 Ej fastställd typ av taxeringsenhet
För taxeringsenheter med typkod 900-999 finns inga taxeringsvärden.
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för byggnader, tkr , typ av fastighet: 900 Ej fastställd typ av taxeringsenhet
För taxeringsenheter med typkod 900-999 finns inga taxeringsvärden.
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för mark, tkr , typ av fastighet: 900 Ej fastställd typ av taxeringsenhet
För taxeringsenheter med typkod 900-999 finns inga taxeringsvärden.
tabellinnehåll: Taxeringsvärde totalt, tkr , typ av fastighet: 901 Okänd taxeringsenhet
För taxeringsenheter med typkod 900-999 finns inga taxeringsvärden.
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för byggnader, tkr , typ av fastighet: 901 Okänd taxeringsenhet
För taxeringsenheter med typkod 900-999 finns inga taxeringsvärden.
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för mark, tkr , typ av fastighet: 901 Okänd taxeringsenhet
För taxeringsenheter med typkod 900-999 finns inga taxeringsvärden.
tabellinnehåll: Taxeringsvärde totalt, tkr , typ av fastighet: 902 Fastighet som enbart utgörs av vattenområde
För taxeringsenheter med typkod 900-999 finns inga taxeringsvärden.
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för byggnader, tkr , typ av fastighet: 902 Fastighet som enbart utgörs av vattenområde
För taxeringsenheter med typkod 900-999 finns inga taxeringsvärden.
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för mark, tkr , typ av fastighet: 902 Fastighet som enbart utgörs av vattenområde
För taxeringsenheter med typkod 900-999 finns inga taxeringsvärden.
tabellinnehåll: Taxeringsvärde totalt, tkr , typ av fastighet: 999 Okänd taxeringsenhet med värde < 1000 kr
För taxeringsenheter med typkod 900-999 finns inga taxeringsvärden.
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för byggnader, tkr , typ av fastighet: 999 Okänd taxeringsenhet med värde < 1000 kr
För taxeringsenheter med typkod 900-999 finns inga taxeringsvärden.
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för mark, tkr , typ av fastighet: 999 Okänd taxeringsenhet med värde < 1000 kr
För taxeringsenheter med typkod 900-999 finns inga taxeringsvärden.
tabellinnehåll: Taxeringsvärde totalt, tkr , år: 2003
I kommunerna Tjörn (kod 1419), Orust (kod 1421), Sotenäs (kod 1427) och Lysekil (kod 1484) kommer cirka 2200 taxeringsenheter att få sänkta taxeringsvärden i samband med s.k. omprövningar som skattemyndigheten gör. Dessa omprövningar gäller fastigheter med strandnära läge som erhållit för höga taxeringsvärden i samband med allmänna fastighetstaxeringen 2003. Minskningen av taxeringsvärdena totalt för dessa fyra kommuner uppskattas komma att bli drygt 300 miljoner kronor.
tabellinnehåll: Taxeringsvärde för mark, tkr , år: 2003
I kommunerna Tjörn (kod 1419), Orust (kod 1421), Sotenäs (kod 1427) och Lysekil (kod 1484) kommer cirka 2200 taxeringsenheter att få sänkta taxeringsvärden i samband med s.k. omprövningar som skattemyndigheten gör. Dessa omprövningar gäller fastigheter med strandnära läge som erhållit för höga taxeringsvärden i samband med allmänna fastighetstaxeringen 2003. Minskningen av taxeringsvärdena totalt för dessa fyra kommuner uppskattas komma att bli drygt 300 miljoner kronor.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-12
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Taxeringsvärde för mark, tkr:
tkr
Taxeringsvärde för byggnader, tkr:
tkr
Taxeringsvärde totalt, tkr:
tkr
Taxeringsenheter:
antal
Referenstid
Taxeringsvärde för mark, tkr:
1998
Taxeringsvärde för byggnader, tkr:
1998
Taxeringsvärde totalt, tkr:
1998
Taxeringsenheter:
1998
Datatyp
Taxeringsvärde för mark, tkr:
Stock
Taxeringsvärde för byggnader, tkr:
Stock
Taxeringsvärde totalt, tkr:
Stock
Taxeringsenheter:
Stock
Kalenderkorrigerad
Taxeringsvärde för mark, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för byggnader, tkr:
Nej
Taxeringsvärde totalt, tkr:
Nej
Taxeringsenheter:
Nej
Säsongsrensad
Taxeringsvärde för mark, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för byggnader, tkr:
Nej
Taxeringsvärde totalt, tkr:
Nej
Taxeringsenheter:
Nej
Bastid
Taxeringsvärde för mark, tkr:
1998
Taxeringsvärde för byggnader, tkr:
1998
Taxeringsvärde totalt, tkr:
1998
Taxeringsenheter:
1998
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0601B1