Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Fastighetstaxering för lantbruksenheter efter region och typkod. År 1998 - 2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
Ja
2023-12-14
Taxeringsenheter:
antal
Taxeringsvärde för småhusmark tillhörande lantbruk, tkr:
tkr
Taxeringsvärde för småhusbyggnader tillhörande lantbruk, tkr:
tkr
Taxeringsvärde för produktiv skogsmark, tkr:
tkr
Taxeringsvärde för skogligt impediment, tkr:
tkr
Taxeringsvärde för skog med avverkningsrestriktioner, tkr:
tkr
Taxeringsvärde för åker, tkr:
tkr
Taxeringsvärde för bete, tkr:
tkr
Taxeringsvärde för ekonomibyggnad, tkr:
tkr
Taxeringsvärde totalt, tkr:
tkr
Taxeringsenheter:
1998
Taxeringsvärde för småhusmark tillhörande lantbruk, tkr:
1998
Taxeringsvärde för småhusbyggnader tillhörande lantbruk, tkr:
1998
Taxeringsvärde för produktiv skogsmark, tkr:
1998
Taxeringsvärde för skogligt impediment, tkr:
1998
Taxeringsvärde för skog med avverkningsrestriktioner, tkr:
2017
Taxeringsvärde för åker, tkr:
1998
Taxeringsvärde för bete, tkr:
1998
Taxeringsvärde för ekonomibyggnad, tkr:
1998
Taxeringsvärde totalt, tkr:
1998
Taxeringsenheter:
Stock
Taxeringsvärde för småhusmark tillhörande lantbruk, tkr:
Stock
Taxeringsvärde för småhusbyggnader tillhörande lantbruk, tkr:
Stock
Taxeringsvärde för produktiv skogsmark, tkr:
Stock
Taxeringsvärde för skogligt impediment, tkr:
Stock
Taxeringsvärde för skog med avverkningsrestriktioner, tkr:
Stock
Taxeringsvärde för åker, tkr:
Stock
Taxeringsvärde för bete, tkr:
Stock
Taxeringsvärde för ekonomibyggnad, tkr:
Stock
Taxeringsvärde totalt, tkr:
Stock
Taxeringsenheter:
Nej
Taxeringsvärde för småhusmark tillhörande lantbruk, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för småhusbyggnader tillhörande lantbruk, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för produktiv skogsmark, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för skogligt impediment, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för skog med avverkningsrestriktioner, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för åker, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för bete, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för ekonomibyggnad, tkr:
Nej
Taxeringsvärde totalt, tkr:
Nej
Taxeringsenheter:
Nej
Taxeringsvärde för småhusmark tillhörande lantbruk, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för småhusbyggnader tillhörande lantbruk, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för produktiv skogsmark, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för skogligt impediment, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för skog med avverkningsrestriktioner, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för åker, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för bete, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för ekonomibyggnad, tkr:
Nej
Taxeringsvärde totalt, tkr:
Nej
Taxeringsenheter:
1998
Taxeringsvärde för småhusmark tillhörande lantbruk, tkr:
1998
Taxeringsvärde för småhusbyggnader tillhörande lantbruk, tkr:
1998
Taxeringsvärde för produktiv skogsmark, tkr:
1998
Taxeringsvärde för skogligt impediment, tkr:
1998
Taxeringsvärde för skog med avverkningsrestriktioner, tkr:
2017
Taxeringsvärde för åker, tkr:
1998
Taxeringsvärde för bete, tkr:
1998
Taxeringsvärde för ekonomibyggnad, tkr:
1998
Taxeringsvärde totalt, tkr:
1998
SCB
0000009Y
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 10

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan100 Lantbruksenhet, preliminär typkod , 101 Okänd lantbruksenhet , 110 Lantbruksenhet, obebyggd ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1998 , 1999 , 2000 ,

Valda 1 Totalt 26

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Fr.o.m. 2017 redovisas en ny variabel. Produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner.

region

Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).

region

Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).

region

Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).

region

Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).

region

Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).

region

Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).

region

Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).

region

Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).

region

Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).

region

Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).

region

03 Uppsala län

Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

0330 Knivsta

Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun (kod 0380) bildar en ny kommun benämnd Knivsta (kod 0330).

0331 Heby

Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.

19 Västmanlands län

Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

region

0140 Nykvarn

Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).