Statistikdatabasen
Fastighetstaxering för lantbruksenheter efter region och typkod. År 1998 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

region

typ av fastighet

Totalt 11 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Fr.o.m. 2017 redovisas en ny variabel. Produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner.
region
Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).
region
Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).
region
Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).
region
Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).
region
Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).
region
Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).
region
Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).
region
Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).
region
Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).
region
Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
0330 Knivsta
Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun (kod 0380) bildar en ny kommun benämnd Knivsta (kod 0330).
0331 Heby
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
region
0140 Nykvarn
Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-12
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Taxeringsenheter:
antal
Taxeringsvärde för småhusmark tillhörande lantbruk, tkr:
tkr
Taxeringsvärde för småhusbyggnader tillhörande lantbruk, tkr:
tkr
Taxeringsvärde för produktiv skogsmark, tkr:
tkr
Taxeringsvärde för skogligt impediment, tkr:
tkr
Taxeringsvärde för skog med avverkningsrestriktioner, tkr:
tkr
Taxeringsvärde för åker, tkr:
tkr
Taxeringsvärde för bete, tkr:
tkr
Taxeringsvärde för ekonomibyggnad, tkr:
tkr
Taxeringsvärde totalt, tkr:
tkr
Referenstid
Taxeringsenheter:
1998
Taxeringsvärde för småhusmark tillhörande lantbruk, tkr:
1998
Taxeringsvärde för småhusbyggnader tillhörande lantbruk, tkr:
1998
Taxeringsvärde för produktiv skogsmark, tkr:
1998
Taxeringsvärde för skogligt impediment, tkr:
1998
Taxeringsvärde för skog med avverkningsrestriktioner, tkr:
2017
Taxeringsvärde för åker, tkr:
1998
Taxeringsvärde för bete, tkr:
1998
Taxeringsvärde för ekonomibyggnad, tkr:
1998
Taxeringsvärde totalt, tkr:
1998
Datatyp
Taxeringsenheter:
Stock
Taxeringsvärde för småhusmark tillhörande lantbruk, tkr:
Stock
Taxeringsvärde för småhusbyggnader tillhörande lantbruk, tkr:
Stock
Taxeringsvärde för produktiv skogsmark, tkr:
Stock
Taxeringsvärde för skogligt impediment, tkr:
Stock
Taxeringsvärde för skog med avverkningsrestriktioner, tkr:
Stock
Taxeringsvärde för åker, tkr:
Stock
Taxeringsvärde för bete, tkr:
Stock
Taxeringsvärde för ekonomibyggnad, tkr:
Stock
Taxeringsvärde totalt, tkr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Taxeringsenheter:
Nej
Taxeringsvärde för småhusmark tillhörande lantbruk, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för småhusbyggnader tillhörande lantbruk, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för produktiv skogsmark, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för skogligt impediment, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för skog med avverkningsrestriktioner, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för åker, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för bete, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för ekonomibyggnad, tkr:
Nej
Taxeringsvärde totalt, tkr:
Nej
Säsongsrensad
Taxeringsenheter:
Nej
Taxeringsvärde för småhusmark tillhörande lantbruk, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för småhusbyggnader tillhörande lantbruk, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för produktiv skogsmark, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för skogligt impediment, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för skog med avverkningsrestriktioner, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för åker, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för bete, tkr:
Nej
Taxeringsvärde för ekonomibyggnad, tkr:
Nej
Taxeringsvärde totalt, tkr:
Nej
Bastid
Taxeringsenheter:
1998
Taxeringsvärde för småhusmark tillhörande lantbruk, tkr:
1998
Taxeringsvärde för småhusbyggnader tillhörande lantbruk, tkr:
1998
Taxeringsvärde för produktiv skogsmark, tkr:
1998
Taxeringsvärde för skogligt impediment, tkr:
1998
Taxeringsvärde för skog med avverkningsrestriktioner, tkr:
2017
Taxeringsvärde för åker, tkr:
1998
Taxeringsvärde för bete, tkr:
1998
Taxeringsvärde för ekonomibyggnad, tkr:
1998
Taxeringsvärde totalt, tkr:
1998
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000009Y