Statistikdatabasen
Fastighetstaxering för småhus (typkod 220, 221). Taxeringsvärden och genomsnittliga taxeringsvärden efter region och typkod . År 1998 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

region

typ av fastighet Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I och med 2015 års allmänna fastighetstaxering har Skatteverket tagit bort ett antal typkoder. Dessa är 200 (Ej fastställd typ av småhusenhet), 211 (Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad), 212 (Småhusenhet, tomtmark för okänt ändamål), 221 (Småhusenhet, fritidsbostad) och 222 (Småhusenhet, tre eller fler bostadsbyggnader). De flesta taxeringsenheter med typkod 211 och 212 har fr.o.m. 2015 fått typkod 210 (Småhusenhet, tomtmark), de flesta taxeringsenheter med typkod 221 har blivit typkod 220 (Småhusenhet, bebyggd) och flertalet med typkod 222 har fått den nya typkoden 230 (Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL). Nya typkoder som införts fr.o.m. 2015 är 225 (Småhusenhet, småhus på ofri grund) och 230 (Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL). De flesta taxeringsenheter med den nya typkoden 225 kommer från typkod 221 (Småhusenhet, fritidsbostad) och flertalet med typkod 230 kommer från typkod 222 (Småhusenhet, tre eller fler bostadsbyggnader). Dessutom har definitionen på ett antal typkoder ändrats enligt följande. Typkod 210 har bytt från ”Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad” till ”Småhusenhet, tomtmark”, typkod 220 från ”Småhusenhet, helårsbostad” till ”Småhusenhet, bebyggd” och typkod 223 från ”Småhusenhet, med lokaler” till ”Småhusenhet, bostadsbyggnad med lokaler”.
region
Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).
region
Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).
region
Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).
region
Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).
region
Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
0330 Knivsta
Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun (kod 0380) bildar en ny kommun benämnd Knivsta (kod 0330).
0331 Heby
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
region
0140 Nykvarn
Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).
tabellinnehåll: Genomsnittligt totalt taxeringsvärde, tkr , region: 1430 Munkedal
Reviderat marktaxeringsvärde för kommunen 1430 Munkedal för år 2010.
tabellinnehåll: Markvärde, tkr , region: 1430 Munkedal
Reviderat marktaxeringsvärde för kommunen 1430 Munkedal för år 2010.
tabellinnehåll: Totalt taxeringsvärde, tkr , region: 1430 Munkedal
Reviderat marktaxeringsvärde för kommunen 1430 Munkedal för år 2010.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-12
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Taxeringsenheter:
antal
Totalt taxeringsvärde, tkr:
tkr
Byggnadsvärde, tkr:
tkr
Markvärde, tkr:
tkr
Genomsnittligt totalt taxeringsvärde, tkr:
tkr
Referenstid
Taxeringsenheter:
2001
Totalt taxeringsvärde, tkr:
2001
Byggnadsvärde, tkr:
2001
Markvärde, tkr:
2001
Genomsnittligt totalt taxeringsvärde, tkr:
2001
Datatyp
Taxeringsenheter:
Stock
Totalt taxeringsvärde, tkr:
Stock
Byggnadsvärde, tkr:
Stock
Markvärde, tkr:
Stock
Genomsnittligt totalt taxeringsvärde, tkr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Taxeringsenheter:
Nej
Totalt taxeringsvärde, tkr:
Nej
Byggnadsvärde, tkr:
Nej
Markvärde, tkr:
Nej
Genomsnittligt totalt taxeringsvärde, tkr:
Nej
Säsongsrensad
Taxeringsenheter:
Nej
Totalt taxeringsvärde, tkr:
Nej
Byggnadsvärde, tkr:
Nej
Markvärde, tkr:
Nej
Genomsnittligt totalt taxeringsvärde, tkr:
Nej
Bastid
Taxeringsenheter:
2001
Totalt taxeringsvärde, tkr:
2001
Byggnadsvärde, tkr:
2001
Markvärde, tkr:
2001
Genomsnittligt totalt taxeringsvärde, tkr:
2001
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002X2