Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Småhusbarometern, förändring från föregående period och motsvarande period föregående år. Månad 2013M10 - 2023M08

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Niclas Sjölund, SCB
+46 010-479 43 42
Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
Nej
2023-09-07
Förändring från föregående period:
procent
Förändring från motsvarande period föregående år:
procent
Förändring från föregående period:
Månad
Förändring från motsvarande period föregående år:
Månad
Förändring från föregående period:
Stock
Förändring från motsvarande period föregående år:
Stock
Förändring från föregående period:
Nej
Förändring från motsvarande period föregående år:
Nej
Förändring från föregående period:
Nej
Förändring från motsvarande period föregående år:
Nej
SCB
BO0501AL
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2013M10 , 2013M11 , 2013M12 ,

Valda 1 Totalt 119

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

tabellinnehåll: Förändring från föregående period , månad: 2023M08

Stigande småhuspriser

Småhuspriserna på riksnivå steg med 1 procent under tremånadersperioden juni – augusti 2023, jämfört med mars – maj 2023.

tabellinnehåll: Förändring från motsvarande period föregående år , månad: 2023M08

Sjunkande småhuspriser

På årsbasis, senaste tremånadersperioden, juni – augusti 2023, jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna sjunkit med 11 procent på riksnivå.