Statistikdatabasen
Småhusbarometern, förändring från föregående period och motsvarande period föregående år. Månad 2013M10 - 2020M10
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 85 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll: Förändring från föregående period , månad: 2020M10
Stigande småhuspriser

Småhuspriserna på riksnivå steg med 3 procent under tremånadersperioden augusti – oktober 2020, jämfört med maj – juli 2020.
tabellinnehåll: Förändring från motsvarande period föregående år , månad: 2020M10
Stigande småhuspriser

På årsbasis, senaste tremånadersperioden, augusti – oktober 2020, jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 7 procent på riksnivå.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-11-05
Kontakt
Niclas Sjölund, SCB
+46 010-479 43 42
niclas.sjolund@scb.se

Enhet
Förändring från föregående period:
procent
Förändring från motsvarande period föregående år:
procent
Referenstid
Förändring från föregående period:
Månad
Förändring från motsvarande period föregående år:
Månad
Datatyp
Förändring från föregående period:
Stock
Förändring från motsvarande period föregående år:
Stock
Kalenderkorrigerad
Förändring från föregående period:
Nej
Förändring från motsvarande period föregående år:
Nej
Säsongsrensad
Förändring från föregående period:
Nej
Förändring från motsvarande period föregående år:
Nej
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0501AL