Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Taxeringsvärdeförändring för småhus vid allmän fastighetstaxering 1996 efter region (kommun, län, hela landet) och fastighetstyp. År 1996

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Niclas Sjölund, SCB
+46 010-479 43 42
Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
Ja
2008-02-08
Antal taxeringsenheter:
antal
Totalt taxeringsvärde 1995, miljoner kr:
miljoner kr
Totalt basvärde 1996, miljoner kr:
miljoner kr
Vägd förändring mellan 1995 och 1996:
medelvärde
Ovägd förändring mellan 1995 och 1996:
medelvärde
Antal taxeringsenheter:
1996
Totalt taxeringsvärde 1995, miljoner kr:
1996
Totalt basvärde 1996, miljoner kr:
1996
Vägd förändring mellan 1995 och 1996:
1996
Ovägd förändring mellan 1995 och 1996:
1996
Antal taxeringsenheter:
Stock
Totalt taxeringsvärde 1995, miljoner kr:
Stock
Totalt basvärde 1996, miljoner kr:
Stock
Vägd förändring mellan 1995 och 1996:
Stock
Ovägd förändring mellan 1995 och 1996:
Stock
Antal taxeringsenheter:
Nej
Totalt taxeringsvärde 1995, miljoner kr:
Nej
Totalt basvärde 1996, miljoner kr:
Nej
Vägd förändring mellan 1995 och 1996:
Nej
Ovägd förändring mellan 1995 och 1996:
Nej
Antal taxeringsenheter:
Nej
Totalt taxeringsvärde 1995, miljoner kr:
Nej
Totalt basvärde 1996, miljoner kr:
Nej
Vägd förändring mellan 1995 och 1996:
Nej
Ovägd förändring mellan 1995 och 1996:
Nej
Antal taxeringsenheter:
1996
Totalt taxeringsvärde 1995, miljoner kr:
1996
Totalt basvärde 1996, miljoner kr:
1996
Vägd förändring mellan 1995 och 1996:
1996
Ovägd förändring mellan 1995 och 1996:
1996
SCB
BO0501V1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

tabellinnehåll

Antal taxeringsenheter

Taxeringsvärdeförändringen vid den allmänna fastighetstaxeringen 1996 är beräknad på jämförbara enheter. Med jämförbara enheter menas taxeringsenheter som i allt väsentligt är oförändrade mellan taxeringarna. Det är detta antal som anges i kolumnen antal taxeringsenheter. Likaså är det denna populations totala värden som anges. Det är alltså inte det totala beståndet eller de totala taxeringsvärdena som redovisas här.

Totalt taxeringsvärde 1995, miljoner kr

Taxeringsvärdeförändringen vid den allmänna fastighetstaxeringen 1996 är beräknad på jämförbara enheter. Med jämförbara enheter menas taxeringsenheter som i allt väsentligt är oförändrade mellan taxeringarna. Det är detta antal som anges i kolumnen antal taxeringsenheter. Likaså är det denna populations totala värden som anges. Det är alltså inte det totala beståndet eller de totala taxeringsvärdena som redovisas här.

Totalt basvärde 1996, miljoner kr

Taxeringsvärdeförändringen vid den allmänna fastighetstaxeringen 1996 är beräknad på jämförbara enheter. Med jämförbara enheter menas taxeringsenheter som i allt väsentligt är oförändrade mellan taxeringarna. Det är detta antal som anges i kolumnen antal taxeringsenheter. Likaså är det denna populations totala värden som anges. Det är alltså inte det totala beståndet eller de totala taxeringsvärdena som redovisas här.

tabellinnehåll: Ovägd förändring mellan 1995 och 1996 , region: 2404 Vindeln

Imputerat värde.

tabellinnehåll: Vägd förändring mellan 1995 och 1996 , region: 2404 Vindeln

Imputerat värde.