Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Taxeringsvärdeförändring för småhus vid förenklad fastighetstaxering 2009 efter region (kommun, län, hela landet) och fastighetstyp. År 2009

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Niclas Sjölund, SCB
+46 010-479 43 42
Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
Ja
2010-03-31
Antal taxeringsenheter:
antal
Totalt taxeringsvärde 2008, miljoner kr:
miljoner kr
Totalt taxeringsvärde 2009, miljoner kr:
miljoner kr
Vägd förändring mellan 2008 och 2009:
medelvärde
Ovägd förändring mellan 2008 och 2009:
medelvärde
Antal taxeringsenheter:
2009
Totalt taxeringsvärde 2008, miljoner kr:
2008
Totalt taxeringsvärde 2009, miljoner kr:
2009
Vägd förändring mellan 2008 och 2009:
2009
Ovägd förändring mellan 2008 och 2009:
2009
Antal taxeringsenheter:
Stock
Totalt taxeringsvärde 2008, miljoner kr:
Stock
Totalt taxeringsvärde 2009, miljoner kr:
Stock
Vägd förändring mellan 2008 och 2009:
Stock
Ovägd förändring mellan 2008 och 2009:
Stock
Antal taxeringsenheter:
Nej
Totalt taxeringsvärde 2008, miljoner kr:
Nej
Totalt taxeringsvärde 2009, miljoner kr:
Nej
Vägd förändring mellan 2008 och 2009:
Nej
Ovägd förändring mellan 2008 och 2009:
Nej
Antal taxeringsenheter:
Nej
Totalt taxeringsvärde 2008, miljoner kr:
Nej
Totalt taxeringsvärde 2009, miljoner kr:
Nej
Vägd förändring mellan 2008 och 2009:
Nej
Ovägd förändring mellan 2008 och 2009:
Nej
Antal taxeringsenheter:
2009
Totalt taxeringsvärde 2008, miljoner kr:
2008
Totalt taxeringsvärde 2009, miljoner kr:
2009
Vägd förändring mellan 2008 och 2009:
2009
Ovägd förändring mellan 2008 och 2009:
2009
SCB
BO0501X1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

tabellinnehåll

Antal taxeringsenheter

Taxeringsvärdeförändringen vid den förenklade fastighetstaxeringen 2009 är beräknad på jämförbara enheter. Med jämförbara enheter menas taxeringsenheter som i allt väsentligt är oförändrade mellan taxeringarna. Det är detta antal som anges i kolumnen antal taxeringsenheter. Likaså är det denna populations totala värden som anges. Det är alltså inte det totala beståndet eller de totala taxeringsvärdena som redovisas här.

Totalt taxeringsvärde 2008, miljoner kr

Taxeringsvärdeförändringen vid den förenklade fastighetstaxeringen 2009 är beräknad på jämförbara enheter. Med jämförbara enheter menas taxeringsenheter som i allt väsentligt är oförändrade mellan taxeringarna. Det är detta antal som anges i kolumnen antal taxeringsenheter. Likaså är det denna populations totala värden som anges. Det är alltså inte det totala beståndet eller de totala taxeringsvärdena som redovisas här.

Totalt taxeringsvärde 2009, miljoner kr

Taxeringsvärdeförändringen vid den förenklade fastighetstaxeringen 2009 är beräknad på jämförbara enheter. Med jämförbara enheter menas taxeringsenheter som i allt väsentligt är oförändrade mellan taxeringarna. Det är detta antal som anges i kolumnen antal taxeringsenheter. Likaså är det denna populations totala värden som anges. Det är alltså inte det totala beståndet eller de totala taxeringsvärdena som redovisas här.