Statistikdatabasen
Taxeringsvärdeförändring för småhus vid allmän fastighetstaxering 2003 efter region (kommun, län, hela landet) och fastighetstyp. År 2003
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

region

fastighetstyp Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Antal taxeringsenheter
Taxeringsvärdeförändringen mellan den allmänna fastighetstaxeringen 1996 och 2003 är beräknad på jämförbara enheter. Med jämförbara enheter menas taxeringsenheter som i allt väsentligt är oförändrade mellan taxeringarna. Det är detta antal som anges i kolumnen antal taxeringsenheter. Likaså är det denna populations totala värden som anges. Det är alltså inte det totala beståndet eller de totala taxeringsvärdena som redovisas här.
Totalt basvärde 1996, miljoner kr
Taxeringsvärdeförändringen mellan den allmänna fastighetstaxeringen 1996 och 2003 är beräknad på jämförbara enheter. Med jämförbara enheter menas taxeringsenheter som i allt väsentligt är oförändrade mellan taxeringarna. Det är detta antal som anges i kolumnen antal taxeringsenheter. Likaså är det denna populations totala värden som anges. Det är alltså inte det totala beståndet eller de totala taxeringsvärdena som redovisas här.
Totalt taxeringsvärde 2003, miljoner kr
Taxeringsvärdeförändringen mellan den allmänna fastighetstaxeringen 1996 och 2003 är beräknad på jämförbara enheter. Med jämförbara enheter menas taxeringsenheter som i allt väsentligt är oförändrade mellan taxeringarna. Det är detta antal som anges i kolumnen antal taxeringsenheter. Likaså är det denna populations totala värden som anges. Det är alltså inte det totala beståndet eller de totala taxeringsvärdena som redovisas här.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2005-09-19
Kontakt
Niclas Sjölund, SCB
+46 010-479 43 42
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Antal taxeringsenheter:
antal
Totalt basvärde 1996, miljoner kr:
miljoner kr
Totalt taxeringsvärde 2003, miljoner kr:
miljoner kr
Vägd förändring mellan 1996 och 2003:
medelvärde
Ovägd förändring mellan 1996 och 2003:
medelvärde
Referenstid
Antal taxeringsenheter:
2003
Totalt basvärde 1996, miljoner kr:
2003
Totalt taxeringsvärde 2003, miljoner kr:
2003
Vägd förändring mellan 1996 och 2003:
2003
Ovägd förändring mellan 1996 och 2003:
2003
Datatyp
Antal taxeringsenheter:
Stock
Totalt basvärde 1996, miljoner kr:
Stock
Totalt taxeringsvärde 2003, miljoner kr:
Stock
Vägd förändring mellan 1996 och 2003:
Stock
Ovägd förändring mellan 1996 och 2003:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal taxeringsenheter:
Nej
Totalt basvärde 1996, miljoner kr:
Nej
Totalt taxeringsvärde 2003, miljoner kr:
Nej
Vägd förändring mellan 1996 och 2003:
Nej
Ovägd förändring mellan 1996 och 2003:
Nej
Säsongsrensad
Antal taxeringsenheter:
Nej
Totalt basvärde 1996, miljoner kr:
Nej
Totalt taxeringsvärde 2003, miljoner kr:
Nej
Vägd förändring mellan 1996 och 2003:
Nej
Ovägd förändring mellan 1996 och 2003:
Nej
Bastid
Antal taxeringsenheter:
2003
Totalt basvärde 1996, miljoner kr:
2003
Totalt taxeringsvärde 2003, miljoner kr:
2003
Vägd förändring mellan 1996 och 2003:
2003
Ovägd förändring mellan 1996 och 2003:
2003
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0501S2