Statistikdatabasen
Taxeringsvärdeförändring för lantbruk vid förenklad fastighetstaxering 2008 efter region (län, hela landet). År 2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Antal taxeringsenheter
Taxeringsvärdeförändringen vid den förenklade fastighetstaxeringen 2008 är beräknad på jämförbara enheter. Med jämförbara enheter menas taxeringsenheter som i allt väsentligt är oförändrade mellan taxeringarna. Det är detta antal som anges i kolumnen antal taxeringsenheter. Likaså är det denna populations totala värden som anges. Det är alltså inte det totala beståndet eller de totala taxeringsvärdena som redovisas här.

Totalt taxeringsvärde 2007, miljoner kr
Taxeringsvärdeförändringen vid den förenklade fastighetstaxeringen 2008 är beräknad på jämförbara enheter. Med jämförbara enheter menas taxeringsenheter som i allt väsentligt är oförändrade mellan taxeringarna. Det är detta antal som anges i kolumnen antal taxeringsenheter. Likaså är det denna populations totala värden som anges. Det är alltså inte det totala beståndet eller de totala taxeringsvärdena som redovisas här.

Totalt taxeringsvärde 2008, miljoner kr
Taxeringsvärdeförändringen vid den förenklade fastighetstaxeringen 2008 är beräknad på jämförbara enheter. Med jämförbara enheter menas taxeringsenheter som i allt väsentligt är oförändrade mellan taxeringarna. Det är detta antal som anges i kolumnen antal taxeringsenheter. Likaså är det denna populations totala värden som anges. Det är alltså inte det totala beståndet eller de totala taxeringsvärdena som redovisas här.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2009-06-10
Kontakt
Niclas Sjölund, SCB
+46 010-479 43 42
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Antal taxeringsenheter:
antal
Totalt taxeringsvärde 2007, miljoner kr:
miljoner kr
Totalt taxeringsvärde 2008, miljoner kr:
miljoner kr
Vägd förändring mellan 2007 och 2008:
medelvärde
Ovägd förändring mellan 2007 och 2008:
medelvärde
Referenstid
Antal taxeringsenheter:
2008
Totalt taxeringsvärde 2007, miljoner kr:
2008
Totalt taxeringsvärde 2008, miljoner kr:
2008
Vägd förändring mellan 2007 och 2008:
2008
Ovägd förändring mellan 2007 och 2008:
2008
Datatyp
Antal taxeringsenheter:
Stock
Totalt taxeringsvärde 2007, miljoner kr:
Stock
Totalt taxeringsvärde 2008, miljoner kr:
Stock
Vägd förändring mellan 2007 och 2008:
Stock
Ovägd förändring mellan 2007 och 2008:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal taxeringsenheter:
Nej
Totalt taxeringsvärde 2007, miljoner kr:
Nej
Totalt taxeringsvärde 2008, miljoner kr:
Nej
Vägd förändring mellan 2007 och 2008:
Nej
Ovägd förändring mellan 2007 och 2008:
Nej
Säsongsrensad
Antal taxeringsenheter:
Nej
Totalt taxeringsvärde 2007, miljoner kr:
Nej
Totalt taxeringsvärde 2008, miljoner kr:
Nej
Vägd förändring mellan 2007 och 2008:
Nej
Ovägd förändring mellan 2007 och 2008:
Nej
Bastid
Antal taxeringsenheter:
2008
Totalt taxeringsvärde 2007, miljoner kr:
2008
Totalt taxeringsvärde 2008, miljoner kr:
2008
Vägd förändring mellan 2007 och 2008:
2008
Ovägd förändring mellan 2007 och 2008:
2008
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0501P1