Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Taxeringsvärdeförändring för lantbruk vid allmän fastighetstaxering 2005 efter region (län, hela landet). År 2005

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Niclas Sjölund, SCB
+46 010-479 43 42
Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
Ja
2006-06-28
Antal taxeringsenheter:
antal
Totalt basvärde 1998, miljoner kr:
miljoner kr
Totalt taxeringsvärde 2005, miljoner kr:
miljoner kr
Vägd förändring mellan 1998 och 2005:
medelvärde
Ovägd förändring mellan 1998 och 2005:
medelvärde
Antal taxeringsenheter:
2005
Totalt basvärde 1998, miljoner kr:
2005
Totalt taxeringsvärde 2005, miljoner kr:
2005
Vägd förändring mellan 1998 och 2005:
2005
Ovägd förändring mellan 1998 och 2005:
2005
Antal taxeringsenheter:
Stock
Totalt basvärde 1998, miljoner kr:
Stock
Totalt taxeringsvärde 2005, miljoner kr:
Stock
Vägd förändring mellan 1998 och 2005:
Stock
Ovägd förändring mellan 1998 och 2005:
Stock
Antal taxeringsenheter:
Nej
Totalt basvärde 1998, miljoner kr:
Nej
Totalt taxeringsvärde 2005, miljoner kr:
Nej
Vägd förändring mellan 1998 och 2005:
Nej
Ovägd förändring mellan 1998 och 2005:
Nej
Antal taxeringsenheter:
Nej
Totalt basvärde 1998, miljoner kr:
Nej
Totalt taxeringsvärde 2005, miljoner kr:
Nej
Vägd förändring mellan 1998 och 2005:
Nej
Ovägd förändring mellan 1998 och 2005:
Nej
Antal taxeringsenheter:
2005
Totalt basvärde 1998, miljoner kr:
2005
Totalt taxeringsvärde 2005, miljoner kr:
2005
Vägd förändring mellan 1998 och 2005:
2005
Ovägd förändring mellan 1998 och 2005:
2005
SCB
BO0501T3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

tabellinnehåll

Antal taxeringsenheter

Taxeringsvärdeförändringen mellan den allmänna fastighetstaxeringen 1998 och 2005 är beräknad på jämförbara enheter. Med jämförbara enheter menas taxeringsenheter som i allt väsentligt är oförändrade mellan taxeringarna. Det är detta antal som anges i kolumnen antal taxeringsenheter. Likaså är det denna populations totala värden som anges. Det är alltså inte det totala beståndet eller de totala taxeringsvärdena som redovisas här.

Totalt basvärde 1998, miljoner kr

Taxeringsvärdeförändringen mellan den allmänna fastighetstaxeringen 1998 och 2005 är beräknad på jämförbara enheter. Med jämförbara enheter menas taxeringsenheter som i allt väsentligt är oförändrade mellan taxeringarna. Det är detta antal som anges i kolumnen antal taxeringsenheter. Likaså är det denna populations totala värden som anges. Det är alltså inte det totala beståndet eller de totala taxeringsvärdena som redovisas här.

Totalt taxeringsvärde 2005, miljoner kr

Taxeringsvärdeförändringen mellan den allmänna fastighetstaxeringen 1998 och 2005 är beräknad på jämförbara enheter. Med jämförbara enheter menas taxeringsenheter som i allt väsentligt är oförändrade mellan taxeringarna. Det är detta antal som anges i kolumnen antal taxeringsenheter. Likaså är det denna populations totala värden som anges. Det är alltså inte det totala beståndet eller de totala taxeringsvärdena som redovisas här.