Statistikdatabasen
Taxeringsvärdeförändring för hyreshus vid förenklad fastighetstaxering 2004 efter region (län, hela landet) och fastighetstyp. År 2004
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

region

fastighetstyp

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Antal taxeringsenheter
Taxeringsvärdeförändringen mellan den allmänna fastighetstaxeringen 2000 och den förenklade taxeringen 2004 är beräknad på jämförbara enheter. Med jämförbara enheter menas taxeringsenheter som i allt väsentligt är oförändrade mellan taxeringarna. Det är detta antal som anges i kolumnen antal taxeringsenheter. Likaså är det denna populations totala värden som anges. Det är alltså inte det totala beståndet eller de totala taxeringsvärdena som redovisas här.
Totalt basvärde 2000, miljoner kr
Taxeringsvärdeförändringen mellan den allmänna fastighetstaxeringen 2000 och den förenklade taxeringen 2004 är beräknad på jämförbara enheter. Med jämförbara enheter menas taxeringsenheter som i allt väsentligt är oförändrade mellan taxeringarna. Det är detta antal som anges i kolumnen antal taxeringsenheter. Likaså är det denna populations totala värden som anges. Det är alltså inte det totala beståndet eller de totala taxeringsvärdena som redovisas här.
Totalt taxeringsvärde 2004, miljoner kr
Taxeringsvärdeförändringen mellan den allmänna fastighetstaxeringen 2000 och den förenklade taxeringen 2004 är beräknad på jämförbara enheter. Med jämförbara enheter menas taxeringsenheter som i allt väsentligt är oförändrade mellan taxeringarna. Det är detta antal som anges i kolumnen antal taxeringsenheter. Likaså är det denna populations totala värden som anges. Det är alltså inte det totala beståndet eller de totala taxeringsvärdena som redovisas här.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2005-09-19
Kontakt
Niclas Sjölund, SCB
+46 010-479 43 42
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Antal taxeringsenheter:
antal
Totalt basvärde 2000, miljoner kr:
miljoner kr
Totalt taxeringsvärde 2004, miljoner kr:
miljoner kr
Vägd förändring mellan 2000 och 2004:
medelvärde
Ovägd förändring mellan 2000 och 2004:
medelvärde
Referenstid
Antal taxeringsenheter:
2004
Totalt basvärde 2000, miljoner kr:
2004
Totalt taxeringsvärde 2004, miljoner kr:
2004
Vägd förändring mellan 2000 och 2004:
2004
Ovägd förändring mellan 2000 och 2004:
2004
Datatyp
Antal taxeringsenheter:
Stock
Totalt basvärde 2000, miljoner kr:
Stock
Totalt taxeringsvärde 2004, miljoner kr:
Stock
Vägd förändring mellan 2000 och 2004:
Stock
Ovägd förändring mellan 2000 och 2004:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal taxeringsenheter:
Nej
Totalt basvärde 2000, miljoner kr:
Nej
Totalt taxeringsvärde 2004, miljoner kr:
Nej
Vägd förändring mellan 2000 och 2004:
Nej
Ovägd förändring mellan 2000 och 2004:
Nej
Säsongsrensad
Antal taxeringsenheter:
Nej
Totalt basvärde 2000, miljoner kr:
Nej
Totalt taxeringsvärde 2004, miljoner kr:
Nej
Vägd förändring mellan 2000 och 2004:
Nej
Ovägd förändring mellan 2000 och 2004:
Nej
Bastid
Antal taxeringsenheter:
2004
Totalt basvärde 2000, miljoner kr:
2004
Totalt taxeringsvärde 2004, miljoner kr:
2004
Vägd förändring mellan 2000 och 2004:
2004
Ovägd förändring mellan 2000 och 2004:
2004
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0501S7