Statistikdatabasen
Beviljade lagfarter för samtliga fastighetstyper efter region (län, riket) och typ av överlåtelse. År 1999 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

typ av överlåtelse Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Samtliga fastighetstyper omfattar småhus (permanentboende och fritidshus), hyreshus, industrifastigheter, lantbruk samt obebyggd tomtmark.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-03
Kontakt
Niclas Sjölund, SCB
+46 010-479 43 42
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Summa köpeskilling i tkr:
tkr
Referenstid
Antal:
Under året
Summa köpeskilling i tkr:
Under året
Datatyp
Antal:
Stock
Summa köpeskilling i tkr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Summa köpeskilling i tkr:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Summa köpeskilling i tkr:
Nej
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0501R9