Statistikdatabasen
Försäljning av bostadsrätter efter region (län, storstadsområden, riket). År 2000 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Underlag för beräkningarna av försäljningspriserna är de kontrolluppgifter som bostadsrättsföreningarna lämnar till skattemyndigheten i samband med en överlåtelse/försäljning av en bostadsrätt. Statistiken omfattar således endast begagnat marknaden och inte nyproduktion. I denna redovisning ingår alla försäljningar oavsett lägsta pris upp till ett högsta pris på 20 miljoner kronor. Dock ingår inga överlåtelser som skett genom arv, gåva, bodelning eller liknande. Dessutom ingår bara försäljningar som gjorts av fysiska personer och där hela lägenheten sålts. Det bör påpekas att det är vanskligt att med stöd av siffrorna dra någon slutsats om prisutvecklingen på bostadsrätter. För att kunna göra detta krävs ett bättre mått än enbart medel- eller medianpris vilket inte tar hänsyn till storlek, belägenhet eller andra faktorer som påverkar marknadspriset.
Senaste årets uppgifter är preliminära.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-06-25
Kontakt
Niclas Sjölund, SCB
+46 010-479 43 42
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Medelpris i tkr:
tkr
Medianpris i tkr:
tkr
Referenstid
Antal:
Under året
Medelpris i tkr:
Under året
Medianpris i tkr:
Under året
Datatyp
Antal:
Stock
Medelpris i tkr:
Stock
Medianpris i tkr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Medelpris i tkr:
Nej
Medianpris i tkr:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Medelpris i tkr:
Nej
Medianpris i tkr:
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0501R6