Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Försålda småhus efter region (kommun, län, riket) och fastighetstyp. År 1981 - 2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Niclas Sjölund, SCB
+46 010-479 43 42
Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
Ja
2024-05-31
Antal:
antal
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
medelvärde, tusen kronor
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
medelvärde, tusen kronor
Köpeskillingskoefficient:
köpeskilling/basvärde, ovägt
Antal:
Under året
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Under året
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Under året
Köpeskillingskoefficient:
Under året
Antal:
Stock
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Stock
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Stock
Köpeskillingskoefficient:
Stock
Antal:
Nej
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Nej
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Nej
Köpeskillingskoefficient:
Nej
Antal:
Nej
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Nej
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Nej
Köpeskillingskoefficient:
Nej
SCB
BO0501C1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1981 , 1982 , 1983 ,

Valda 1 Totalt 43

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

tabellinnehåll

Köpeskilling, medelvärde i tkr

Från och med 2013 har högsta tillåtna köpeskillingen ökat från 10 miljoner kronor till 20 miljoner kronor.

Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr

För åren 1981–1989 avses taxeringsvärdet enligt 1981 års fastighetstaxering.
För åren 1990–1995 avses taxeringsvärdet enligt 1990 års fastighetstaxering.
För åren 1996–2002 avses basvärdet enligt 1996 års fastighetstaxering.
För åren 2003–2005 avses taxeringsvärdet enligt 2003 års fastighetstaxering.
För åren 2006–2008 avses taxeringsvärdet enligt 2006 års fastighetstaxering.
För åren 2009–2011 avses taxeringsvärdet enligt 2009 års fastighetstaxering.
För åren 2012–2014 avses taxeringsvärdet enligt 2012 års fastighetstaxering.
För åren 2015–2017 avses taxeringsvärdet enligt 2015 års fastighetstaxering.
För åren 2018–2020 avses taxeringsvärdet enligt 2018 års fastighetstaxering.
Fr.o.m. 2021 avses taxeringsvärdet enligt 2021 års fastighetstaxering.

Köpeskillingskoefficient

Köpeskillingskoefficient = Köpeskilling dividerat med bas-/taxeringsvärde

Köpeskillingskoefficient

För åren 1981–1989 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1981 års taxeringsvärde.
För åren 1990–1995 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1990 års taxeringsvärde.
För åren 1996–2002 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/B-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1996 års basvärde.
För åren 2003–2005 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2003 års taxeringsvärde.
För åren 2006–2008 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2006 års taxeringsvärde.
För åren 2009–2011 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2009 års taxeringsvärde.
För åren 2012–2014 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2012 års taxeringsvärde.
För åren 2015–2017 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2015 års taxeringsvärde.
För åren 2018–2020 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2018 års taxeringsvärde.
Fr.o.m. 2021 är köpeskillingskoefficienten beräknad som ett K/T-tal i förhållande till 2021 års taxeringsvärde.
Före 1990 stämmer inte alla siffror exakt med de som tidigare publicerats i Statistiska meddelanden. Detta beror bl.a. på att statistiken tagits fram på nytt, med nya programvaror och uttagsmetoder, och att nuvarande gränsvärden för att rensa bort extrema köp (höga respektiva låga köpeskillingskoefficienter) har använts. Följande ändringar har skett i kommunindelningen efter 1981: Salem bildade egen kommun 1983-01-01 efter att tidigare ha ingått i Botkyrka. Österåker bildade egen kommun 1983-01-01 efter att tidigare ha ingått i Vaxholm. Essunga bildade egen kommun 1983-01-01 efter att tidigare ha ingått i Vara. Malå bildade egen kommun 1983 -01-01 efter att tidigare ha ingått i Norsjö. Bjurholm bildade egen kommun 1983-01-01 efter att tidigare ha ingått i Vännäs. Gnesta och Trosa bildade egna kommuner 1992-01-01 efter att tidigare ha ingått i Nyköping. Bollebygd bildade egen kommun 1995-01-01 efter att tidigare ha ingått i Borås. Lekeberg bildade egen kommun 1995-01-01 efter att tidigare ha ingått i Örebro. Nykvarn bildade egen kommun 1999-01-01 efter att tidigare ha ingått i Södertälje. Knivsta bildade egen kommun 2003-01-01 efter att tidigare ha ingått i Uppsala.