Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Försålda permanenta småhus efter region (län, riksområden, riket). År 2000 - 2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Niclas Sjölund, SCB
+46 010-479 43 42
Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
Ja
2024-05-31
Antal:
antal
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
medelvärde, tusen kronor
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
medelvärde, tusen kronor
Köpeskillingskoefficient:
köpeskilling/basvärde, ovägt
Antal:
Under året
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Under året
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Under året
Köpeskillingskoefficient:
Under året
Antal:
Stock
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Stock
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Stock
Köpeskillingskoefficient:
Stock
Antal:
Nej
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Nej
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Nej
Köpeskillingskoefficient:
Nej
Antal:
Nej
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Nej
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Nej
Köpeskillingskoefficient:
Nej
SCB
BO0501O3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 24

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

SCB:s avgränsning av storstadsområden har reviderats fr.o.m. 2005-01-01. Stor-Stockholm har utökats med Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn och Södertälje och sammanfaller därmed med Stockholms län. Stor-Göteborg har utökats med kommunerna Alingsås och Lilla Edet. Stor-Malmö har utökats med kommunerna Eslöv, Höör och Skurup. Uppgifterna från och med 2024 är preliminära.

tabellinnehåll

Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr

För åren 1996–2002 avses basvärdet enligt 1996 års fastighetstaxering.
För åren 2003–2005 avses taxeringsvärdet enligt 2003 års fastighetstaxering.
För åren 2006–2008 avses taxeringsvärdet enligt 2006 års fastighetstaxering.
För åren 2009–2011 avses taxeringsvärdet enligt 2009 års fastighetstaxering.
För åren 2012–2014 avses taxeringsvärdet enligt 2012 års fastighetstaxering.
För åren 2015–2017 avses taxeringsvärdet enligt 2015 års fastighetstaxering.
För åren 2018–2020 avses taxeringsvärdet enligt 2018 års fastighetstaxering.
Fr.o.m. 2021 avses taxeringsvärdet enligt 2021 års fastighetstaxering.

Köpeskillingskoefficient

För åren 1996–2002 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/B-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1996 års basvärde.
För åren 2003–2005 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2003 års taxeringsvärde.
För åren 2006–2008 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2006 års taxeringsvärde.
För åren 2009–2011 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2009 års taxeringsvärde.
För åren 2012–2014 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2012 års taxeringsvärde.
För åren 2015–2017 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2015 års taxeringsvärde.
För åren 2018-2020 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2018 års taxeringsvärde.
Fr.o.m. 2021 är köpeskillingskoefficienten beräknad som ett K/T-tal i förhållande till 2021 års taxeringsvärde.

Köpeskillingskoefficient

Köpeskillingskoefficient = Köpeskilling dividerat med bas-/taxeringsvärde