Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Försålda fastigheter efter förvärvsmånad och fastighetstyp. År 1992 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Niclas Sjölund, SCB
+46 010-479 43 42
Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
Ja
2023-06-02
Antal:
antal
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
medelvärde, tusen kronor
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
medelvärde, tusen kronor
Köpeskillingskoefficient:
köpeskilling/basvärde, ovägt
Antal:
Under året
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Under året
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Under året
Köpeskillingskoefficient:
Under året
Antal:
Stock
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Stock
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Stock
Köpeskillingskoefficient:
Stock
Antal:
Nej
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Nej
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Nej
Köpeskillingskoefficient:
Nej
Antal:
Nej
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Nej
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Nej
Köpeskillingskoefficient:
Nej
SCB
BO0501I6
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Sökfält för att markera värden i listanhela året , januari , februari ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1992 , 1993 , 1994 ,

Valda 1 Totalt 31

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

tabellinnehåll

Köpeskillingskoefficient

Köpeskillingskoefficient = Köpeskilling dividerat med bas-/taxeringsvärde

tabellinnehåll: Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr , fastighetstyp: småhus, permanentbostad (ej tomträtt)

För småhus (permanentbostad respektive fritidshus) sålda 1990–1995 avses taxeringsvärdet enligt 1990 års fastighetstaxering. För åren 1996–2002 avses basvärdet enligt 1996 års fastighetstaxering. För åren 2003–2005 avses taxeringsvärdet enligt 2003 års fastighetstaxering. För åren 2006–2008 avses taxeringsvärdet enligt 2006 års fastighetstaxering. För åren 2009–2011 avses taxeringsvärdet enligt 2009 års fastighetstaxering. För åren 2012–2014 avses taxeringsvärdet enligt 2012 års fastighetstaxering. För åren 2015–2017 avses taxeringsvärdet enligt 2015 års fastighetstaxering. För åren 2018–2020 avses taxeringsvärdet enligt 2018 års fastighetstaxering. Fr.o.m. 2021 avses taxeringsvärdet enligt 2021 års fastighetstaxering.

tabellinnehåll: Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr , fastighetstyp: småhus, fritidshus

För småhus (permanentbostad respektive fritidshus) sålda 1990–1995 avses taxeringsvärdet enligt 1990 års fastighetstaxering. För åren 1996–2002 avses basvärdet enligt 1996 års fastighetstaxering. För åren 2003–2005 avses taxeringsvärdet enligt 2003 års fastighetstaxering. För åren 2006–2008 avses taxeringsvärdet enligt 2006 års fastighetstaxering. För åren 2009–2011 avses taxeringsvärdet enligt 2009 års fastighetstaxering. För åren 2012–2014 avses taxeringsvärdet enligt 2012 års fastighetstaxering. För åren 2015–2017 avses taxeringsvärdet enligt 2015 års fastighetstaxering. För åren 2018–2020 avses taxeringsvärdet enligt 2018 års fastighetstaxering. Fr.o.m. 2021 avses taxeringsvärdet enligt 2021 års fastighetstaxering.

tabellinnehåll: Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr , fastighetstyp: hyreshus

För åren 1988–1993 avses taxeringsvärdet enligt 1988 års fastighetstaxering. För åren 1994–1999 avses taxeringsvärdet enligt 1994 års fastighetstaxering. För åren 2000–2003 avses basvärdet enligt 2000 års fastighetstaxering. För åren 2004–2006 avses taxeringsvärdet enligt 2004 års fastighetstaxering. För åren 2007–2009 avses taxeringsvärdet enligt 2007 års fastighetstaxering. För åren 2010–2012 avses taxeringsvärdet enligt 2010 års fastighetstaxering. För åren 2013–2015 avses taxeringsvärdet enligt 2013 års fastighetstaxering. För åren 2016–2018 avses taxeringsvärdet enligt 2016 års fastighetstaxering. För åren 2019–2021 avses taxeringsvärdet enligt 2019 års fastighetstaxering. Fr.o.m. 2022 avses taxeringsvärdet enligt 2022 års fastighetstaxering.

tabellinnehåll: Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr , fastighetstyp: tillverkningsindustri

För industrier sålda 1988–1993 avses taxeringsvärdet enligt 1988 års allmänna fastighetstaxering. För industrier sålda 1994–1999 avses taxeringsvärdet enligt 1994 års allmänna fastighetstaxering. För industrier sålda 2000–2006 avses taxeringsvärdet enligt 2000 års allmänna fastighetstaxering. För industrier sålda 2007–2012 avses taxeringsvärdet enligt 2007 års allmänna fastighetstaxering. För industrier sålda 2013–2018 avses taxeringsvärdet enligt 2013 års allmänna fastighetstaxering. Fr.o.m. 2019 aves taxeringsvärdet enligt 2019 års allmänna fastighetstaxering.

tabellinnehåll: Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr , fastighetstyp: lantbruk

För lantbruk sålda 1992–1997 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1992 års taxeringsvärde. För lantbruk sålda 1998–2004 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/B-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1998 års basvärde. För lantbruk sålda 2005–2007 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2005 års taxeringsvärde. För lantbruk sålda åren 2008–2010 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2008 års taxeringsvärde. För lantbruk sålda åren 2011–2013 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2011 års taxeringsvärde. För lantbruk sålda åren 2014–2016 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2014 års taxeringsvärde. För lantbruk sålda åren 2017–2019 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2017 års taxeringsvärde. Fr.o.m. 2020 är köpeskillingskoefficienten beräknad som ett K/T-tal i förhållande till 2020 års taxeringsvärde.

tabellinnehåll: Köpeskillingskoefficient , fastighetstyp: småhus, permanentbostad (ej tomträtt)

För småhus (permanentbostad respektive fritidshus) sålda 1990–1995, redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1990 års taxeringsvärde. För åren 1996–2002 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/B-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1996 års basvärde. För åren 2003–2005 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2003 års taxeringsvärde. För åren 2006–2008 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2006 års taxeringsvärde. För åren 2009–2011 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2009 års taxeringsvärde. För åren 2012–2014 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2012 års taxeringsvärde. För åren 2015–2017 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2015 års taxeringsvärde. För åren 2018–2020 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2018 års taxeringsvärde. Fr.o.m. 2021 är köpeskillingskoefficienten beräknad som ett K/T-tal i förhållande till 2021 års taxeringsvärde.

tabellinnehåll: Köpeskillingskoefficient , fastighetstyp: småhus, fritidshus

För småhus (permanentbostad respektive fritidshus) sålda 1990–1995, redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1990 års taxeringsvärde. För åren 1996–2002 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/B-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1996 års basvärde. För åren 2003–2005 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2003 års taxeringsvärde. För åren 2006–2008 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2006 års taxeringsvärde. För åren 2009–2011 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2009 års taxeringsvärde. För åren 2012–2014 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2012 års taxeringsvärde. För åren 2015–2017 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2015 års taxeringsvärde. För åren 2018–2020 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2018 års taxeringsvärde. Fr.o.m. 2021 är köpeskillingskoefficienten beräknad som ett K/T-tal i förhållande till 2021 års taxeringsvärde.

tabellinnehåll: Köpeskillingskoefficient , fastighetstyp: hyreshus

För hyreshus sålda 1988–1993, redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1988 års taxeringsvärde. För åren 1994–1999 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/B-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1994 års taxeringsvärde. För åren 2000–2003 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2000 års basvärde. För åren 2004–2006 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2004 års taxeringsvärde. För åren 2007–2009 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2007 års taxeringsvärde. För åren 2010–2012 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2010 års taxeringsvärde. För åren 2013–2015 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2013 års taxeringsvärde. För åren 2016–2018 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2016 års taxeringsvärde. För åren 2019–2021 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2019 års taxeringsvärde. Fr.o.m. 2022 är köpeskillingskoefficienten beräknad som ett K/T-tal i förhållande till 2022 års taxeringsvärde.

tabellinnehåll: Köpeskillingskoefficient , fastighetstyp: tillverkningsindustri

För industrier sålda 1988–1993 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1988 års taxeringsvärde. För industrier sålda 1994–1999 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1994 års taxeringsvärde. För industrier sålda 2000–2006 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2000 års taxeringsvärde. För industrier sålda 2007–2012 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2007 års taxeringsvärde. För industrier sålda 2013–2018 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2013 års taxeringsvärde. Fr.o.m. 2019 är köpeskillingskoefficienten beräknad som ett K/T-tal i förhållande till 2019 års taxeringsvärde.

tabellinnehåll: Köpeskillingskoefficient , fastighetstyp: lantbruk

För lantbruk sålda 1992–1997 avses taxeringsvärdet enligt 1992 års fastighetstaxering. För lantbruk sålda 1998–2004 avses basvärdet enligt 1998 års fastighetstaxering. För lantbruk sålda 2005–2007 avses taxeringsvärdet enligt 2005 års fastighetstaxering. För lantbruk sålda åren 2008–2010 avses taxeringsvärdet enligt 2008 års fastighetstaxering. För lantbruk sålda åren 2011–2013 avses taxeringsvärdet enligt 2011 års fastighetstaxering. För lantbruk sålda åren 2014–2016 avses taxeringsvärdet enligt 2014 års fastighetstaxering. För lantbruk sålda åren 2017–2019 avses taxeringsvärdet enligt 2017 års fastighetstaxering.Fr.o.m. 2020 avses taxeringsvärdet enligt 2020 års fastighetstaxering.