Statistikdatabasen
Försålda fastigheter efter förvärvsmånad och fastighetstyp. År 1992 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

förvärvsmånad

Totalt 13 Valda

Sök

fastighetstyp Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Köpeskillingskoefficient
Köpeskillingskoefficient = Köpeskilling dividerat med bas-/taxeringsvärde
tabellinnehåll: Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr , fastighetstyp: småhus, permanentbostad (ej tomträtt)
För småhus (permanentbostad respektive fritidshus) sålda 1990-1995 avses taxeringsvärdet enligt 1990 års fastighetstaxering. För åren 1996-2002 avses basvärdet enligt 1996 års fastighetstaxering. För åren 2003-2005 avses taxeringsvärdet enligt 2003 års fastighetstaxering. För åren 2006-2008 avses taxeringsvärdet enligt 2006 års fastighetstaxering. För åren 2009-2011 avses taxeringsvärdet enligt 2009 års fastighetstaxering. För åren 2012-2014 avses taxeringsvärdet enligt 2012 års fastighetstaxering. För åren 2015-2017 avses taxeringsvärdet enligt 2015 års fastighetstaxering. Fr.o.m. 2018 avses taxeringsvärdet enligt 2018 års fastighetstaxering.
tabellinnehåll: Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr , fastighetstyp: småhus, fritidshus
För småhus (permanentbostad respektive fritidshus) sålda 1990-1995 avses taxeringsvärdet enligt 1990 års fastighetstaxering. För åren 1996-2002 avses basvärdet enligt 1996 års fastighetstaxering. För åren 2003-2005 avses taxeringsvärdet enligt 2003 års fastighetstaxering. För åren 2006-2008 avses taxeringsvärdet enligt 2006 års fastighetstaxering. För åren 2009-2011 avses taxeringsvärdet enligt 2009 års fastighetstaxering. För åren 2012-2014 avses taxeringsvärdet enligt 2012 års fastighetstaxering. För åren 2015-2017 avses taxeringsvärdet enligt 2015 års fastighetstaxering. Fr.o.m. 2018 avses taxeringsvärdet enligt 2018 års fastighetstaxering.
tabellinnehåll: Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr , fastighetstyp: hyreshus
För åren 1988-1993 avses taxeringsvärdet enligt 1988 års fastighetstaxering. För åren 1994-1999 avses taxeringsvärdet enligt 1994 års fastighetstaxering. För åren 2000-2003 avses basvärdet enligt 2000 års fastighetstaxering. För åren 2004-2006 avses taxeringsvärdet enligt 2004 års fastighetstaxering. För åren 2007-2009 avses taxeringsvärdet enligt 2007 års fastighetstaxering. För åren 2010-2012 avses taxeringsvärdet enligt 2010 års fastighetstaxering. För åren 2013-2015 avses taxeringsvärdet enligt 2013 års fastighetstaxering. För åren 2016-2018 avses taxeringsvärdet enligt 2016 års fastighetstaxering. Fr.o.m. 2019 avses taxeringsvärdet enligt 2019 års fastighetstaxering.
tabellinnehåll: Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr , fastighetstyp: tillverkningsindustri
För industrier sålda 1988-1993 avses taxeringsvärdet enligt 1988 års allmänna fastighetstaxering. För industrier sålda 1994-1999 avses taxeringsvärdet enligt 1994 års allmänna fastighetstaxering. För industrier sålda 2000-2006 avses taxeringsvärdet enligt 2000 års allmänna fastighetstaxering. För industrier sålda 2007-2012 avses taxeringsvärdet enligt 2007 års allmänna fastighetstaxering. För industrier sålda 2013-2018 avses taxeringsvärdet enligt 2013 års allmänna fastighetstaxering. Fr.o.m. 2019 aves taxeringsvärdet enligt 2019 års allmänna fastighetstaxering.
tabellinnehåll: Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr , fastighetstyp: lantbruk
För lantbruk sålda 1992-1997 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1992 års taxeringsvärde. För lantbruk sålda 1998-2004 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/B-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1998 års basvärde. För lantbruk sålda 2005-2007 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2005 års taxeringsvärde. För lantbruk sålda åren 2008-2010 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2008 års taxeringsvärde. För lantbruk sålda åren 2011-2013 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2011 års taxeringsvärde. För lantbruk sålda åren 2014-2016 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2014 års taxeringsvärde. Fr.o.m. 2017 är köpeskillingskoefficienten beräknad som ett K/T-tal i förhållande till 2017 års taxeringsvärde.
tabellinnehåll: Köpeskillingskoefficient , fastighetstyp: småhus, permanentbostad (ej tomträtt)
För småhus (permanentbostad respektive fritidshus) sålda 1990-1995, redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1990 års taxeringsvärde. För åren 1996-2002 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/B-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1996 års basvärde. För åren 2003-2005 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2003 års taxeringsvärde. För åren 2006-2008 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2006 års taxeringsvärde. För åren 2009-2011 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2009 års taxeringsvärde. För åren 2012-2014 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2012 års taxeringsvärde. För åren 2015-2017 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2015 års taxeringsvärde. Fr.o.m. 2018 är köpeskillingskoefficienten beräknad som ett K/T-tal i förhållande till 2018 års taxeringsvärde.
tabellinnehåll: Köpeskillingskoefficient , fastighetstyp: småhus, fritidshus
För småhus (permanentbostad respektive fritidshus) sålda 1990-1995, redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1990 års taxeringsvärde. För åren 1996-2002 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/B-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1996 års basvärde. För åren 2003-2005 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2003 års taxeringsvärde. För åren 2006-2008 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2006 års taxeringsvärde. För åren 2009-2011 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2009 års taxeringsvärde. För åren 2012-2014 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2012 års taxeringsvärde. För åren 2015-2017 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2015 års taxeringsvärde. Fr.o.m. 2018 är köpeskillingskoefficienten beräknad som ett K/T-tal i förhållande till 2018 års taxeringsvärde.
tabellinnehåll: Köpeskillingskoefficient , fastighetstyp: hyreshus
För hyreshus sålda 1988-1993, redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1988 års taxeringsvärde. För åren 1994-1999 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/B-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1994 års taxeringsvärde. För åren 2000-2003 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2000 års basvärde. För åren 2004-2006 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2004 års taxeringsvärde. För åren 2007-2009 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2007 års taxeringsvärde. För åren 2010-2012 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2010 års taxeringsvärde. För åren 2013-2015 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2013 års taxeringsvärde. För åren 2016-2018 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2018 års taxeringsvärde. Fr.o.m. 2019 är köpeskillingskoefficienten beräknad som ett K/T-tal i förhållande till 2019 års taxeringsvärde.
tabellinnehåll: Köpeskillingskoefficient , fastighetstyp: tillverkningsindustri
För industrier sålda 1988-1993 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1988 års taxeringsvärde. För industrier sålda 1994-1999 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1994 års taxeringsvärde. För industrier sålda 2000-2006 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2000 års taxeringsvärde. För industrier sålda 2007-2012 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2007 års taxeringsvärde. För industrier sålda 2013-2018 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2013 års taxeringsvärde. Fr.o.m. 2019 är köpeskillingskoefficienten beräknad som ett K/T-tal i förhållande till 2019 års taxeringsvärde.
tabellinnehåll: Köpeskillingskoefficient , fastighetstyp: lantbruk
För lantbruk sålda 1992-1997 avses taxeringsvärdet enligt 1992 års fastighetstaxering. För lantbruk sålda 1998-2004 avses basvärdet enligt 1998 års fastighetstaxering. För lantbruk sålda 2005-2007 avses taxeringsvärdet enligt 2005 års fastighetstaxering. För lantbruk sålda åren 2008-2010 avses taxeringsvärdet enligt 2008 års fastighetstaxering. För lantbruk sålda åren 2011-2013 avses taxeringsvärdet enligt 2011 års fastighetstaxering. Fr.o.m. 2014 avses taxeringsvärdet enligt 2014 års fastighetstaxering.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-03
Kontakt
Niclas Sjölund, SCB
+46 010-479 43 42
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
medelvärde, tusen kronor
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
medelvärde, tusen kronor
Köpeskillingskoefficient:
köpeskilling/basvärde, ovägt
Referenstid
Antal:
Under året
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Under året
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Under året
Köpeskillingskoefficient:
Under året
Datatyp
Antal:
Stock
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Stock
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Stock
Köpeskillingskoefficient:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Nej
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Nej
Köpeskillingskoefficient:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Nej
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Nej
Köpeskillingskoefficient:
Nej
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0501I6