Statistikdatabasen
Försålda lantbruk efter region (län, riket) och bebyggelseförhållande. År 1999 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

Totalt 22 Valda

Sök

bebyggelseförhållande Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Taxeringsvärde, medelvärde i tkr
För åren 1998-2004 avses basvärdet enligt 1998 års fastighetstaxering. För åren 2005-2007 avses taxeringsvärdet enligt 2005 års fastighetstaxering. För åren 2008-2010 avses taxeringsvärdet enligt 2008 års fastighetstaxering. För åren 2011-2013 avses taxeringsvärdet enligt 2011 års fastighetstaxering. För åren 2014-2016 avses taxeringsvärdet enligt 2014 års fastighetstaxering. Fr.o.m. 2017 avses taxeringsvärdet enligt 2017 års fastighetstaxering.
Köpeskillingskoefficient
För åren 1998-2004 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/B-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1998 års basvärde. För åren 2005-2007 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2005 års taxeringsvärde. För åren 2008-2010 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2008 års taxeringsvärde. För åren 2011-2013 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2011 års taxeringsvärde. För åren 2014-2016 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2014 års taxeringsvärde. Fr.o.m. 2017 är köpeskillingskoefficienten beräknad som ett K/T-tal i förhållande till 2017 års taxeringsvärde.
Köpeskillingskoefficient
Köpeskillingskoefficient = Köpeskilling dividerat med bas-/taxeringsvärde.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-03
Kontakt
Niclas Sjölund, SCB
+46 010-479 43 42
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
medelvärde, tusen kronor
Taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
medelvärde, tusen kronor
Köpeskillingskoefficient:
köpeskilling/taxvärde, ovägt
Referenstid
Antal:
Under året
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Under året
Taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Under året
Köpeskillingskoefficient:
Under året
Datatyp
Antal:
Stock
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Medel
Taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Medel
Köpeskillingskoefficient:
Medel
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Nej
Taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Nej
Köpeskillingskoefficient:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Nej
Taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Nej
Köpeskillingskoefficient:
Nej
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0501C5