Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Försålda industrier efter region (län, riket) och fastighetstyp. År 1994 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Niclas Sjölund, SCB
+46 010-479 43 42
Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
Ja
2023-06-02
Antal:
antal
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
medelvärde, tusen kronor
Taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
medelvärde, tusen kronor
Köpeskillingskoefficient:
köpeskilling/taxvärde, ovägt
Antal:
Under året
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Under året
Taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Under året
Köpeskillingskoefficient:
Under året
Antal:
Stock
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Stock
Taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Stock
Köpeskillingskoefficient:
Stock
Antal:
Nej
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Nej
Taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Nej
Köpeskillingskoefficient:
Nej
Antal:
Nej
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Nej
Taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Nej
Köpeskillingskoefficient:
Nej
SCB
BO0501G5
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Sökfält för att markera värden i listan00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 22

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1994 , 1995 , 1996 ,

Valda 1 Totalt 29

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

tabellinnehåll

Taxeringsvärde, medelvärde i tkr

För åren 1994–1999 avses taxeringsvärdet enligt 1994 års allmänna fastighetstaxering. För åren 2000–2006 avses taxeringsvärdet enligt 2000 års allmänna fastighetstaxering. För åren 2007–2012 avses taxeringsvärdet enligt 2007 års allmänna fastighetstaxering. För åren 2013–2018 avses taxeringsvärdet enligt 2013 års allmänna fastighetstaxering. Fr.o.m. 2019 avses taxeringsvärdet enligt 2019 års allmänna fastighetstaxering.

Köpeskillingskoefficient

Köpeskillingskoefficient = Köpeskilling dividerat med taxeringsvärde

Köpeskillingskoefficient

För åren 1994–1999 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1994 års taxeringsvärde. För åren 2000–2006 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2000 års taxeringsvärde. För åren 2007–2012 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2007 års taxeringsvärde. För åren 2003–2018 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2013 års taxeringsvärde. Fr.o.m. 2019 är köpeskillingskoefficienten beräknad som ett K/T-tal i förhållande till 2019 års taxeringsvärde.