Statistikdatabasen
Försålda industrier (tillverkningsindustrier). Kvartal 1994K1 - 2020K3
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 107 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna från och med 2020 är preliminära.
tabellinnehåll
Taxeringsvärde, medelvärde i tkr
För åren 1994-1999 avses taxeringsvärdet enligt 1994 års allmänna fastighetstaxering. För åren 2000-2006 avses taxeringsvärdet enligt 2000 års allmänna fastighetstaxering. För åren 2007-2012 avses taxeringsvärdet enligt 2007 års allmänna fastighetstaxering. För åren 2013-2018 avses taxeringsvärdet enligt 2013 års allmänna fastighetstaxering. Fr.o.m. 2019 avses taxeringsvärdet enligt 2019 års allmänna fastighetstaxering.
Köpeskillingskoefficient
Köpeskillingskoefficient = Köpeskilling dividerat med taxeringsvärde
Köpeskillingskoefficient
För åren 1994-1999 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1994 års taxeringsvärde. För åren 2000-2006 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2000 års taxeringsvärde. För åren 2007-2012 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2007 års taxeringsvärde. För åren 2003-2018 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2013 års taxeringsvärde. Fr.o.m. 2019 är köpeskillingskoefficienten beräknad som ett K/T-tal i förhållande till 2019 års taxeringsvärde.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-10-30
Kontakt
Niclas Sjölund, SCB
+46 010-479 43 42
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
medelvärde, tusen kronor
Taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
medelvärde, tusen kronor
Köpeskillingskoefficient:
köpeskilling/taxvärde, ovägt
Referenstid
Antal:
Under kvartalet
Datatyp
Antal:
Stock
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Medel
Taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Medel
Köpeskillingskoefficient:
Medel
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Nej
Taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Nej
Köpeskillingskoefficient:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Nej
Taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Nej
Köpeskillingskoefficient:
Nej
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0501N5