Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Försålda hyreshus efter region (län, riket) och fastighetstyp. År 1989 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Niclas Sjölund, SCB
+46 010-479 43 42
Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
Ja
2023-06-02
Antal:
antal
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
medelvärde, tusen kronor
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
medelvärde, tusen kronor
Köpeskillingskoefficient:
köpeskilling/basvärde, ovägt
Antal:
Under året
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Under året
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Under året
Köpeskillingskoefficient:
Under året
Antal:
Stock
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Stock
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Stock
Köpeskillingskoefficient:
Stock
Antal:
Nej
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Nej
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Nej
Köpeskillingskoefficient:
Nej
Antal:
Nej
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Nej
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Nej
Köpeskillingskoefficient:
Nej
SCB
BO0501B1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Sökfält för att markera värden i listan00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 22

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1989 , 1990 , 1991 ,

Valda 1 Totalt 34

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

I och med fastighetstaxeringen för år 2016 har Skatteverket ändrat på två typkoder för hyreshusenheter. Före år 2016 hade typkoderna följande beteckningar ”320 Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder” och ”325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler”. Från och med år 2016 har de följande beteckningar ”320 Hyreshusenhet, bostäder” och ”325 Hyreshusenhet, lokaler”. Detta innebär att de taxeringsenheter som tidigare har innehållit både bostäder och lokaler har flyttas till typkod ”321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler”.

tabellinnehåll

Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr

För åren 1988–1993 avses taxeringsvärdet enligt 1988 års fastighetstaxering. För åren 1994–1999 avses taxeringsvärdet enligt 1994 års fastighetstaxering. För åren 2000–2003 avses basvärdet enligt 2000 års fastighetstaxering. För åren 2004–2006 avses taxeringsvärdet enligt 2004 års fastighetstaxering. För åren 2007–2009 avses taxeringsvärdet enligt 2007 års fastighetstaxering. För åren 2010–2012 avses taxeringsvärdet enligt 2010 års fastighetstaxering. För åren 2013–2015 avses taxeringsvärdet enligt 2013 års fastighetstaxering. För åren 2016–2018 avses taxeringsvärdet enligt 2016 års fastighetstaxering. För åren 2019–2021 avses taxeringsvärdet enligt 2019 års fastighetstaxering. Fr.o.m. 2022 avses taxeringsvärdet enligt 2022 års fastighetstaxering.

Köpeskillingskoefficient

Köpeskillingskoefficient = Köpeskilling dividerat med bas-/taxeringsvärde

Köpeskillingskoefficient

För hyreshus sålda 1988–1993, redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1988 års taxeringsvärde. För åren 1994–1999 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/B-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1994 års taxeringsvärde. För åren 2000–2003 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2000 års basvärde. För åren 2004–2006 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2004 års taxeringsvärde. För åren 2007–2009 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2007 års taxeringsvärde. För åren 2010–2012 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2010 års taxeringsvärde. För åren 2013–2015 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2013 års taxeringsvärde. För åren 2016–2018 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2016 års taxeringsvärde. För åren 2019–2021 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2019 års taxeringsvärde. Fr.o.m. 2022 är köpeskillingskoefficienten beräknad som ett K/T-tal i förhållande till 2022 års taxeringsvärde.