Statistikdatabasen
Försålda hyreshus efter region (län, riket) och fastighetstyp. År 1989 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

Totalt 22 Valda

Sök

fastighetstyp

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 31 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I och med fastighetstaxeringen för år 2016 har Skatteverket ändrat på två typkoder för hyreshusenheter. Före år 2016 hade typkoderna följande beteckningar ”320 Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder” och ”325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler”. Från och med år 2016 har de följande beteckningar ”320 Hyreshusenhet, bostäder” och ”325 Hyreshusenhet, lokaler”. Detta innebär att de taxeringsenheter som tidigare har innehållit både bostäder och lokaler har flyttas till typkod ”321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler”.
tabellinnehåll
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr
För åren 1988-1993 avses taxeringsvärdet enligt 1988 års fastighetstaxering. För åren 1994-1999 avses taxeringsvärdet enligt 1994 års fastighetstaxering. För åren 2000-2003 avses basvärdet enligt 2000 års fastighetstaxering. För åren 2004-2006 avses taxeringsvärdet enligt 2004 års fastighetstaxering. För åren 2007-2009 avses taxeringsvärdet enligt 2007 års fastighetstaxering. För åren 2010-2012 avses taxeringsvärdet enligt 2010 års fastighetstaxering. För åren 2013-2015 avses taxeringsvärdet enligt 2013 års fastighetstaxering. För åren 2016-2018 avses taxeringsvärdet enligt 2016 års fastighetstaxering. Fr.o.m. 2019 avses taxeringsvärdet enligt 2019 års fastighetstaxering.
Köpeskillingskoefficient
Köpeskillingskoefficient = Köpeskilling dividerat med bas-/taxeringsvärde
Köpeskillingskoefficient
För hyreshus sålda 1988-1993, redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1988 års taxeringsvärde. För åren 1994-1999 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/B-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 1994 års taxeringsvärde. För åren 2000-2003 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2000 års basvärde. För åren 2004-2006 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2004 års taxeringsvärde. För åren 2007-2009 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2007 års taxeringsvärde. För åren 2010-2012 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2010 års taxeringsvärde. För åren 2013-2015 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2013 års taxeringsvärde. För åren 2016-2018 redovisas köpeskillingskoefficienten som ett K/T-tal där man beräknat köpeskillingen i förhållande till 2016 års taxeringsvärde. Fr.o.m. 2019 är köpeskillingskoefficienten beräknad som ett K/T-tal i förhållande till 2019 års taxeringsvärde.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-03
Kontakt
Niclas Sjölund, SCB
+46 010-479 43 42
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
medelvärde, tusen kronor
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
medelvärde, tusen kronor
Köpeskillingskoefficient:
köpeskilling/basvärde, ovägt
Referenstid
Antal:
Under året
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Under året
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Under året
Köpeskillingskoefficient:
Under året
Datatyp
Antal:
Stock
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Stock
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Stock
Köpeskillingskoefficient:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Nej
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Nej
Köpeskillingskoefficient:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Köpeskilling, medelvärde i tkr:
Nej
Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr:
Nej
Köpeskillingskoefficient:
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0501B1