Statistikdatabasen
Bostadsrättslägenheter (BHU) efter region, nybyggår/värdeår, årsintervall och lägenhetstyp. (Urvalsundersökning, se fotnoter.) Vartannat år 1999 - 2002
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

region

Totalt 6 Valda

Sök

nybyggår/värdeår Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

årsintervall

Totalt 10 Valda

Sök

lägenhetstyp

Totalt 7 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

nybyggår/värdeår
värdeår
Redovisning efter fastighetens värdeår finns endast tillgänglig fr.o.m. undersökningsår 2002.
tabellinnehåll
Lägenheter med bostadsrätt (BHU)
Undersökningen är en urvalsundersökning som bygger på ett sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter.
Genomsnittlig årsavgift för lägenheter med bostadsrätt (BHU), kr
Undersökningen är en urvalsundersökning som bygger på ett sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Osäkerheten uttrycks med ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet. Detta intervall bildas av skattningen ± felmarginalen. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter. Anm.: Om Du inte tagit med felmarginalen i tabellen kan du gå tillbaks till sidan med instruktionen Välj en eller flera tabelluppgifter.
Genomsnittlig årsavgift per kvadratmeter för lägenheter med bostadsrätt (BHU),kr
Undersökningen är en urvalsundersökning som bygger på ett sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Osäkerheten uttrycks med ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet. Detta intervall bildas av skattningen ± felmarginalen. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter. Anm.: Om Du inte tagit med felmarginalen i tabellen kan du gå tillbaks till sidan med instruktionen Välj en eller flera tabelluppgifter.
Genomsnittlig bostadsyta för lägenheter med bostadsrätt (BHU), kvadratmeter
Undersökningen är en urvalsundersökning som bygger på ett sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter.
Felmarginal för årsavgift för lägenheter med bostadsrätt (BHU)
Se fotnot för respektive skattning
Felmarginal för årsavgift per kvm för lägenheter med bostadsrätt (BHU)
Se fotnot för respektive skattning
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2003-11-12
Kontakt
Malin Sundberg, SCB
+46 010-479 41 62
byggande.bebyggelse@scb.se

Enhet
Lägenheter med bostadsrätt (BHU):
antal
Genomsnittlig årsavgift för lägenheter med bostadsrätt (BHU), kr:
kronor
Genomsnittlig årsavgift per kvadratmeter för lägenheter med bostadsrätt (BHU),kr:
kronor
Genomsnittlig bostadsyta för lägenheter med bostadsrätt (BHU), kvadratmeter:
kvadratmeter
Felmarginal för årsavgift för lägenheter med bostadsrätt (BHU):
kronor
Felmarginal för årsavgift per kvm för lägenheter med bostadsrätt (BHU):
kronor
Datatyp
Lägenheter med bostadsrätt (BHU):
Flöde
Genomsnittlig årsavgift för lägenheter med bostadsrätt (BHU), kr:
Flöde
Genomsnittlig årsavgift per kvadratmeter för lägenheter med bostadsrätt (BHU),kr:
Flöde
Genomsnittlig bostadsyta för lägenheter med bostadsrätt (BHU), kvadratmeter:
Flöde
Felmarginal för årsavgift för lägenheter med bostadsrätt (BHU):
Flöde
Felmarginal för årsavgift per kvm för lägenheter med bostadsrätt (BHU):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Lägenheter med bostadsrätt (BHU):
Nej
Genomsnittlig årsavgift för lägenheter med bostadsrätt (BHU), kr:
Nej
Genomsnittlig årsavgift per kvadratmeter för lägenheter med bostadsrätt (BHU),kr:
Nej
Genomsnittlig bostadsyta för lägenheter med bostadsrätt (BHU), kvadratmeter:
Nej
Felmarginal för årsavgift för lägenheter med bostadsrätt (BHU):
Nej
Felmarginal för årsavgift per kvm för lägenheter med bostadsrätt (BHU):
Nej
Säsongsrensad
Lägenheter med bostadsrätt (BHU):
Nej
Genomsnittlig årsavgift för lägenheter med bostadsrätt (BHU), kr:
Nej
Genomsnittlig årsavgift per kvadratmeter för lägenheter med bostadsrätt (BHU),kr:
Nej
Genomsnittlig bostadsyta för lägenheter med bostadsrätt (BHU), kvadratmeter:
Nej
Felmarginal för årsavgift för lägenheter med bostadsrätt (BHU):
Nej
Felmarginal för årsavgift per kvm för lägenheter med bostadsrätt (BHU):
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0406Q9