Statistikdatabasen
Hyror i hyreslägenheter (BHU) efter region, ägarkategori, nybyggår/värdeår, årsintervall och lägenhetstyp. (Urvalsundersökning, se fotnoter.) År 1999 - 2002
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

Totalt 3 Valda

Sök

ägarkategori

Totalt 4 Valda

Sök

nybyggår/värdeår Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

årsintervall

Totalt 10 Valda

Sök

lägenhetstyp

Totalt 7 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Undersökningen är en urvalsundersökning som bygger på ett sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter.
ägarkategori
I ägarkategorin övriga ingår lägenheter ägda av bl a stat, landsting och bostadsrättsföreningar.
ägarkategori
I ägarkategorin övriga ingår lägenheter ägda av bl a stat, landsting och bostadsrättsföreningar.
nybyggår/värdeår
värdeår
Redovisning efter fastighetens värdeår finns endast tillgänglig fr.o.m. undersökningsår 2002.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2003-11-12
Kontakt
Malin Sundberg, SCB
+46 010-479 41 62
byggande.bebyggelse@scb.se

Enhet
Genomsnittlig årshyra för lägenheter med hyresrätt (BHU), kr:
kronor
Genomsnittlig årshyra per kvadratmeter för lägenheter med hyresrätt (BHU), kr:
kronor
Datatyp
Genomsnittlig årshyra för lägenheter med hyresrätt (BHU), kr:
Flöde
Genomsnittlig årshyra per kvadratmeter för lägenheter med hyresrätt (BHU), kr:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Genomsnittlig årshyra för lägenheter med hyresrätt (BHU), kr:
Nej
Genomsnittlig årshyra per kvadratmeter för lägenheter med hyresrätt (BHU), kr:
Nej
Säsongsrensad
Genomsnittlig årshyra för lägenheter med hyresrätt (BHU), kr:
Nej
Genomsnittlig årshyra per kvadratmeter för lägenheter med hyresrätt (BHU), kr:
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0406I8