Statistikdatabasen
Hyreslägenheter (BHU) efter region, nybyggår/värdeår, årsintervall och lägenhetstyp. (Urvalsundersökning, se fotnoter.) År 1999 - 2002
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

region

Totalt 6 Valda

Sök

nybyggår/värdeår Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

årsintervall

Totalt 10 Valda

Sök

lägenhetstyp

Totalt 7 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

nybyggår/värdeår
värdeår
Redovisning efter fastighetens värdeår finns endast tillgänglig fr.o.m. undersökningsår 2002.
tabellinnehåll
Lägenheter
Undersökningen är en urvalsundersökning som bygger på ett sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter.
Genomsnittlig årshyra, kr
Undersökningen är en urvalsundersökning som bygger på ett sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Osäkerheten uttrycks med ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet. Detta intervall bildas av skattningen ± felmarginalen. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter. Anm.: Om Du inte tagit med felmarginalen i tabellen kan du gå tillbaks till sidan med instruktionen Välj en eller flera tabelluppgifter.
Genomsnittlig årshyra per kvadratmeter, kr
Undersökningen är en urvalsundersökning som bygger på ett sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Osäkerheten uttrycks med ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet. Detta intervall bildas av skattningen ± felmarginalen. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter. Anm.: Om Du inte tagit med felmarginalen i tabellen kan du gå tillbaks till sidan med instruktionen Välj en eller flera tabelluppgifter.
Genomsnittlig bostadsyta, kvm
Undersökningen är en urvalsundersökning som bygger på ett sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter.
Konfidensintervall för årshyra
Se fotnot för respektive skattning
Konfidensintervall för årshyra per kvm
Se fotnot för respektive skattning
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2003-11-12
Kontakt
Malin Sundberg, SCB
+46 010-479 41 62
byggande.bebyggelse@scb.se

Enhet
Lägenheter:
antal
Genomsnittlig årshyra, kr:
kronor
Genomsnittlig årshyra per kvadratmeter, kr:
kronor
Genomsnittlig bostadsyta, kvm:
kvadratmeter
Konfidensintervall för årshyra:
kronor
Konfidensintervall för årshyra per kvm:
kronor
Datatyp
Lägenheter:
Flöde
Genomsnittlig årshyra, kr:
Flöde
Genomsnittlig årshyra per kvadratmeter, kr:
Flöde
Genomsnittlig bostadsyta, kvm:
Flöde
Konfidensintervall för årshyra:
Flöde
Konfidensintervall för årshyra per kvm:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Lägenheter:
Nej
Genomsnittlig årshyra, kr:
Nej
Genomsnittlig årshyra per kvadratmeter, kr:
Nej
Genomsnittlig bostadsyta, kvm:
Nej
Konfidensintervall för årshyra:
Nej
Konfidensintervall för årshyra per kvm:
Nej
Säsongsrensad
Lägenheter:
Nej
Genomsnittlig årshyra, kr:
Nej
Genomsnittlig årshyra per kvadratmeter, kr:
Nej
Genomsnittlig bostadsyta, kvm:
Nej
Konfidensintervall för årshyra:
Nej
Konfidensintervall för årshyra per kvm:
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0406I1