Statistikdatabasen
Ny månadshyra, hyresförändring efter ägarkategori, nybyggår/värdeår, årsintervall och lägenhetstyp. (Urvalsundersökning, se fotnoter.) År 2004 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

ägarkategori

Totalt 4 Valda

Sök

nybyggår/värdeår Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

årsintervall

Totalt 10 Valda

Sök

lägenhetstyp

Totalt 7 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Anm. Förändringen i hyra har tidigare mätts som skillnaden mellan månadshyra i januari till januari. Från och med undersökning avseende 2008 (ny månadshyra 2009)har detta ändrats till skillnaden mellan överenskommelsen om ny hyra respektive år. Anledning till detta är att överenskommelsen om ny hyra i allt större utsträckning har avsett en senare tidpunkt än januari.
ägarkategori
I ägarkategorin övriga ingår lägenheter ägda av bl a stat, landsting och bostadsrättsföreningar.
ägarkategori
I ägarkategorin övriga ingår lägenheter ägda av bl a stat, landsting och bostadsrättsföreningar.
ägarkategori
I ägarkategorin övriga ingår lägenheter ägda av bl a stat, landsting och bostadsrättsföreningar.
tabellinnehåll
Ny månadshyra per lägenhet, kr
Undersökningen är en urvalsundersökning som bygger på ett sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter.
Ny månadshyra per kvm (uppräkn t årsnivå), kr
Undersökningen är en urvalsundersökning som bygger på ett sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter.
Hyresförändring, procent
Undersökningen är en urvalsundersökning som bygger på ett sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter.
tabellinnehåll: Hyresförändring, procent , nybyggår/värdeår: värdeår
Redovisning efter fastighetens värdeår finns endast tillgänglig fr.o.m. undersökningsår 2002.
tabellinnehåll: Ny månadshyra per kvm (uppräkn t årsnivå), kr , nybyggår/värdeår: värdeår
Redovisning efter fastighetens värdeår finns endast tillgänglig fr.o.m. undersökningsår 2002.
tabellinnehåll: Ny månadshyra per lägenhet, kr , nybyggår/värdeår: värdeår
Redovisning efter fastighetens värdeår finns endast tillgänglig fr.o.m. undersökningsår 2002.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-10-01
Kontakt
Malin Sundberg, SCB
+46 010-479 41 62
byggande.bebyggelse@scb.se

Enhet
Ny månadshyra per lägenhet, kr:
kronor
Felmarginal för hyra per lägenhet, kr:
kronor
Ny månadshyra per kvm (uppräkn t årsnivå), kr:
kronor
Felmarginal för hyra per kvm (uppräknat till årsnivå), kr:
kronor
Hyresförändring, procent:
procent
Felmarginal för hyresförändring, procent:
procent
Datatyp
Ny månadshyra per lägenhet, kr:
Flöde
Felmarginal för hyra per lägenhet, kr:
Flöde
Ny månadshyra per kvm (uppräkn t årsnivå), kr:
Flöde
Felmarginal för hyra per kvm (uppräknat till årsnivå), kr:
Flöde
Hyresförändring, procent:
Flöde
Felmarginal för hyresförändring, procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Ny månadshyra per lägenhet, kr:
Nej
Felmarginal för hyra per lägenhet, kr:
Nej
Ny månadshyra per kvm (uppräkn t årsnivå), kr:
Nej
Felmarginal för hyra per kvm (uppräknat till årsnivå), kr:
Nej
Hyresförändring, procent:
Nej
Felmarginal för hyresförändring, procent:
Nej
Säsongsrensad
Ny månadshyra per lägenhet, kr:
Nej
Felmarginal för hyra per lägenhet, kr:
Nej
Ny månadshyra per kvm (uppräkn t årsnivå), kr:
Nej
Felmarginal för hyra per kvm (uppräknat till årsnivå), kr:
Nej
Hyresförändring, procent:
Nej
Felmarginal för hyresförändring, procent:
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0406F6