Statistikdatabasen
Årshyra per lägenhet, årshyra per kvadratmeter efter region, ägarkategori, nybyggår/värdeår, årsintervall och lägenhetstyp. (Urvalsundersökning, se fotnoter.) År 2003 - 2014
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

Totalt 3 Valda

Sök

ägarkategori

Totalt 4 Valda

Sök

nybyggår/värdeår Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

årsintervall

Totalt 10 Valda

Sök

lägenhetstyp

Totalt 7 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

ägarkategori
I ägarkategorin övriga ingår lägenheter ägda av bl a stat, landsting och bostadsrättsföreningar.
ägarkategori
I ägarkategorin övriga ingår lägenheter ägda av bl a stat, landsting och bostadsrättsföreningar.
tabellinnehåll
Genomsnittlig årshyra per lägenhet, kr
Undersökningen är en urvalsundersökning som bygger på ett sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter.
Genomsnittlig årshyra per kvm, kr
Undersökningen är en urvalsundersökning som bygger på ett sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter.
tabellinnehåll: Genomsnittlig årshyra per kvm, kr , nybyggår/värdeår: värdeår
Redovisning efter fastighetens värdeår finns endast tillgänglig fr.o.m. undersökningsår 2002.
tabellinnehåll: Genomsnittlig årshyra per lägenhet, kr , nybyggår/värdeår: värdeår
Redovisning efter fastighetens värdeår finns endast tillgänglig fr.o.m. undersökningsår 2002.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-10-01
Kontakt
Malin Sundberg, SCB
+46 010-479 41 62
byggande.bebyggelse@scb.se

Enhet
Genomsnittlig årshyra per lägenhet, kr:
kronor
Felmarginal för årshyra per lägenhet, kr:
kronor
Genomsnittlig årshyra per kvm, kr:
kronor
Felmarginal för årshyra per kvm, kr:
kronor
Datatyp
Genomsnittlig årshyra per lägenhet, kr:
Flöde
Felmarginal för årshyra per lägenhet, kr:
Flöde
Genomsnittlig årshyra per kvm, kr:
Flöde
Felmarginal för årshyra per kvm, kr:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Genomsnittlig årshyra per lägenhet, kr:
Nej
Felmarginal för årshyra per lägenhet, kr:
Nej
Genomsnittlig årshyra per kvm, kr:
Nej
Felmarginal för årshyra per kvm, kr:
Nej
Säsongsrensad
Genomsnittlig årshyra per lägenhet, kr:
Nej
Felmarginal för årshyra per lägenhet, kr:
Nej
Genomsnittlig årshyra per kvm, kr:
Nej
Felmarginal för årshyra per kvm, kr:
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0406E8