Statistikdatabasen
Antal hyresrättslägenheter, årshyra, bostadsyta efter region, nybyggår/värdeår, årsintervall och lägenhetstyp. (Urvalsundersökning, se fotnoter.) År 2003 - 2014
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

region

Totalt 6 Valda

Sök

nybyggår/värdeår Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

årsintervall

Totalt 10 Valda

Sök

lägenhetstyp

Totalt 7 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Lägenheter
Skattningar på antal hyreslägenheter kan hittas på hemsida för det kalkylerade bostadsbeståndet. Se http://www.scb.se/BO0104
Felmarginal för lägenheter
Skattningar på antal hyreslägenheter kan hittas på hemsida för det kalkylerade bostadsbeståndet. Se http://www.scb.se/BO0104
tabellinnehåll
Lägenheter
Undersökningen är en urvalsundersökning som bygger på ett sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter.
Årshyra per lägenhet, kr
Undersökningen är en urvalsundersökning som bygger på ett sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Osäkerheten uttrycks med ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet. Detta intervall bildas av skattningen ± felmarginalen. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter. Anm.: Om Du inte tagit med felmarginalen i tabellen kan du gå tillbaks till sidan med instruktionen Välj en eller flera tabelluppgifter.
Konfidensintervall för årshyra per lgh
Se fotnot för respektive skattning
Genomsnittlig årshyra per kvm, kr
Undersökningen är en urvalsundersökning som bygger på ett sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Osäkerheten uttrycks med ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet. Detta intervall bildas av skattningen ± felmarginalen. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter. Anm.: Om Du inte tagit med felmarginalen i tabellen kan du gå tillbaks till sidan med instruktionen Välj en eller flera tabelluppgifter.
Konfidensintervall för årshyra per kvm
Se fotnot för respektive skattning
Genomsnittlig bostadsyta, kvm
Undersökningen är en urvalsundersökning som bygger på ett sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter.
tabellinnehåll: Genomsnittlig årshyra per kvm, kr , nybyggår/värdeår: värdeår
Redovisning efter fastighetens värdeår finns endast tillgänglig fr.o.m. undersökningsår 2002.
tabellinnehåll: Årshyra per lägenhet, kr , nybyggår/värdeår: värdeår
Redovisning efter fastighetens värdeår finns endast tillgänglig fr.o.m. undersökningsår 2002.
tabellinnehåll: Lägenheter , nybyggår/värdeår: värdeår
Redovisning efter fastighetens värdeår finns endast tillgänglig fr.o.m. undersökningsår 2002.
tabellinnehåll: Konfidensintervall för årshyra per kvm , nybyggår/värdeår: värdeår
Redovisning efter fastighetens värdeår finns endast tillgänglig fr.o.m. undersökningsår 2002.
tabellinnehåll: Konfidensintervall för årshyra per lgh , nybyggår/värdeår: värdeår
Redovisning efter fastighetens värdeår finns endast tillgänglig fr.o.m. undersökningsår 2002.
tabellinnehåll: Genomsnittlig bostadsyta, kvm , nybyggår/värdeår: värdeår
Redovisning efter fastighetens värdeår finns endast tillgänglig fr.o.m. undersökningsår 2002.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-10-01
Kontakt
Malin Sundberg, SCB
+46 010-479 41 62
byggande.bebyggelse@scb.se

Enhet
Lägenheter:
antal
Felmarginal för lägenheter:
antal
Årshyra per lägenhet, kr:
kronor
Konfidensintervall för årshyra per lgh:
kronor
Genomsnittlig årshyra per kvm, kr:
kronor
Konfidensintervall för årshyra per kvm:
kronor
Genomsnittlig bostadsyta, kvm:
kvadratmeter
Felmarginal för bostadsyta:
kvm
Datatyp
Lägenheter:
Flöde
Felmarginal för lägenheter:
Flöde
Årshyra per lägenhet, kr:
Flöde
Konfidensintervall för årshyra per lgh:
Flöde
Genomsnittlig årshyra per kvm, kr:
Flöde
Konfidensintervall för årshyra per kvm:
Flöde
Genomsnittlig bostadsyta, kvm:
Flöde
Felmarginal för bostadsyta:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Lägenheter:
Nej
Felmarginal för lägenheter:
Nej
Årshyra per lägenhet, kr:
Nej
Konfidensintervall för årshyra per lgh:
Nej
Genomsnittlig årshyra per kvm, kr:
Nej
Konfidensintervall för årshyra per kvm:
Nej
Genomsnittlig bostadsyta, kvm:
Nej
Felmarginal för bostadsyta:
Nej
Säsongsrensad
Lägenheter:
Nej
Felmarginal för lägenheter:
Nej
Årshyra per lägenhet, kr:
Nej
Konfidensintervall för årshyra per lgh:
Nej
Genomsnittlig årshyra per kvm, kr:
Nej
Konfidensintervall för årshyra per kvm:
Nej
Genomsnittlig bostadsyta, kvm:
Nej
Felmarginal för bostadsyta:
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0406E1