Statistikdatabasen
Kategoribostäder i nybyggda hus efter lägenhetstyp och boendeform. År 1997 - 2007
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

lägenhetstyp

Totalt 8 Valda

Sök

boendeform Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Redovisningen av Seniorboende under kategoriboende upphör fr.o.m. år 2005. Dessa bostäder redovisas under hyres- eller bostadsrätter då dessa bostäder numera ej skiljer sig nämnvärt mot vanliga bostäder. Nytt från år 2006 är att kollektivboende ej längre finns redovisat under kategoriboende. Detta för att denna fråga utgått då inget kollektivboende byggts de sista 10 åren.
tabellinnehåll
Kategoribostäder i nybyggda hus med hyres- eller bostadsrätt
Fr.o.m. 2003 års undersökning har hänsyn tagits till såväl övertäckning som undertäckning. Målsättningen med denna kompensation, som inte gjorts vid tidigare undersökningar, är att höja kvaliteten i de skattningar som avser uppgifter om antal lägenheter. Detta leder dock till att de skattningar som avser uppgifter om antal lägenheter för år 2003 och 2004 inte är direkt jämförbara med motsvarande uppgifter för åren 1997 - 2002 som finns i Statistikdatabasen. Genom att multiplicera antalsuppgifter för år 2003 med faktorn 0.898 kan de göras direkt jämförbara med tidigare års uppgifter. För att göra samma jämförelse med uppgifterna för år 2004 multipliceras dessa med faktorn 0.916. År 2005 multipliceras antalsuppgifterna med faktorn 0.940. Faktorn att multiplicera med för år 2006 är 0.9014. Faktorn att multiplicera med för år 2007 är 0.8693. Åren 2003 - 2007 är jämförbara sinsemellan utan uppräkning, endast vid jämförelse bakåt i tiden skall de olika faktorerna användas.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-09-17
Kontakt
Tommy Lindkvist, SCB
+46 010-479 47 26
tommy.lindkvist@scb.se

Enhet
Kategoribostäder i nybyggda hus med hyres- eller bostadsrätt:
antal
Bostadsarea per kategoribostad i nybyggda hus med hyres- eller bostadsrätt, kvm:
kvadratmeter per lägenhet
Referenstid
Kategoribostäder i nybyggda hus med hyres- eller bostadsrätt:
31 december respektive år
Bostadsarea per kategoribostad i nybyggda hus med hyres- eller bostadsrätt, kvm:
31 december respektive år
Datatyp
Kategoribostäder i nybyggda hus med hyres- eller bostadsrätt:
Stock
Bostadsarea per kategoribostad i nybyggda hus med hyres- eller bostadsrätt, kvm:
Medel
Kalenderkorrigerad
Kategoribostäder i nybyggda hus med hyres- eller bostadsrätt:
Nej
Bostadsarea per kategoribostad i nybyggda hus med hyres- eller bostadsrätt, kvm:
Nej
Säsongsrensad
Kategoribostäder i nybyggda hus med hyres- eller bostadsrätt:
Nej
Bostadsarea per kategoribostad i nybyggda hus med hyres- eller bostadsrätt, kvm:
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0404G1