Statistikdatabasen
Osålda lägenheter i nybyggda hus (bostadsrätt) efter lägenhetstyp. År 2014 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

lägenhetstyp

Totalt 9 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Lägenheter, antal
Från och med 2014 års undersökning har uppräkningen av lägenheter i statistiken tagits bort. Observera att antalssiffrorna inte är jämförbara med antalssiffrorna bakåt i tiden.
Osålda lägenheter, andel
Avser de lägenheter som var osålda den 31 december undersökningsåret. Resultatet bör tolkas med försiktighet eftersom vissa nybyggnadsprojekt färdigställs sent under året.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-10-02
Kontakt
Tommy Lindkvist, SCB
+46 010-479 47 26
tommy.lindkvist@scb.se

Malin Sundberg, SCB
+46 010-479 41 62
byggande.bebyggelse@scb.se

Enhet
Lägenheter, antal:
antal
Osålda lägenheter, andel:
procent
Referenstid
Lägenheter, antal:
31 december respektive år
Osålda lägenheter, andel:
31 december respektive år
Datatyp
Lägenheter, antal:
Stock
Osålda lägenheter, andel:
Stock
Kalenderkorrigerad
Lägenheter, antal:
Nej
Osålda lägenheter, andel:
Nej
Säsongsrensad
Lägenheter, antal:
Nej
Osålda lägenheter, andel:
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000EH