Statistikdatabasen
Hyror i nybyggda hus (hyresrätt) efter region, byggherre och lägenhetstyp. År 2014 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

region

byggherre

Totalt 3 Valda

Sök

lägenhetstyp

Totalt 9 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Lägenheter, antal
Från och med 2014 års undersökning har uppräkningen av lägenheter i statistiken tagits bort. Observera att antalssiffrorna inte är jämförbara med antalssiffrorna bakåt i tiden.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-10-02
Kontakt
Tommy Lindkvist, SCB
+46 010-479 47 26
tommy.lindkvist@scb.se

Malin Sundberg, SCB
+46 010-479 41 62
byggande.bebyggelse@scb.se

Enhet
Lägenheter, antal:
antal
Bostadsyta per lägenhet, kvm:
kvadratmeter per lägenhet
Årshyra per kvadratmeter, kr:
kronor
Årshyra per lägenhet, kr:
kronor
Månadshyra (årshyra/12) per lägenhet, kr:
kronor
Referenstid
Lägenheter, antal:
31 december respektive år
Bostadsyta per lägenhet, kvm:
31 december respektive år
Årshyra per kvadratmeter, kr:
31 december respektive år
Årshyra per lägenhet, kr:
31 december respektive år
Månadshyra (årshyra/12) per lägenhet, kr:
31 december respektive år
Datatyp
Lägenheter, antal:
Stock
Bostadsyta per lägenhet, kvm:
Stock
Årshyra per kvadratmeter, kr:
Stock
Årshyra per lägenhet, kr:
Stock
Månadshyra (årshyra/12) per lägenhet, kr:
Stock
Pristyp
Årshyra per kvadratmeter, kr:
Löpande Priser
Årshyra per lägenhet, kr:
Löpande Priser
Månadshyra (årshyra/12) per lägenhet, kr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Lägenheter, antal:
Nej
Bostadsyta per lägenhet, kvm:
Nej
Årshyra per kvadratmeter, kr:
Nej
Årshyra per lägenhet, kr:
Nej
Månadshyra (årshyra/12) per lägenhet, kr:
Nej
Säsongsrensad
Lägenheter, antal:
Nej
Bostadsyta per lägenhet, kvm:
Nej
Årshyra per kvadratmeter, kr:
Nej
Årshyra per lägenhet, kr:
Nej
Månadshyra (årshyra/12) per lägenhet, kr:
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000DP